ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org

Zacznij tydzień ze Słowem Wiary - cotygodniowe rozważania Bożego Słowa

„Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło”. - Księga Jozuego 1:8
  • Tytułem wstępu

    Znany kaznodzieja F.F Bosworth kiedyś powiedział: „Większość chrześcijan karmi swoje ciała trzema ciepłymi posiłkami dziennie, swojego ducha jedną zimną kanapką na tydzień, a potem dziwią się, dlaczego są tak słabi w wierze”. Pewnego razu, gdy przechodziłem obok sklepu Biedronka, zobaczyłem na nim napis wykonany sprayem przez jakiegoś „blokersa”: „Człowiek jest tym, co zje”. Dużo w tym prawdy, zarówno z fizycznego, jak i duchowego punktu widzenia. Duchowo jesteśmy na tyle silni i sprawni, na ile zdrowo i regularnie się odżywiamy. Nasz wewnętrzny – duchowy - ukryty człowiek, wcale nie ma mniejszych potrzeb niż nasz zewnętrzny – fizyczny – widoczny człowiek. Gdy idziemy do restauracji na obiad, nie udajemy się tam z postawą: „Jedzenie to jedzenie, nieważne jakie, aby się najeść”. Gdy karmimy siebie Bożym pokarmem, nie powinniśmy przyjmować Słowa z postawą: „Nauczanie to nauczanie, nieważne jakie”. Pokaż mi co czytasz i czego słuchasz, a ja ci powiem, czy jesteś człowiekiem, który odżywia się zdrowo czy niezdrowo, i tym samym - czy jesteś osobą silną czy słabą duchowo. Mamy dojść do miejsca w naszym życiu, w którym osiągamy zdolność karmienia samych siebie zdrowym pokarmem Słowa Wiary (1 List do Tymoteusza 4:6). Ewangelia jest nazwana Słowem Wiary, które głosimy (List do Rzymian 10:8). Słowo Wiary nie dotyczy jakiegoś jednego ulubionego tematu, zagadnienia, czy tak zwanego „Ruchu Wiary”. Biblia w ten sposób nazywa CAŁĄ Bożą wolę dla naszego życia, poznaną w Słowie i objawioną nam przez Ducha Świętego. Gdy karmimy się tym Słowem, wzbudza ono w nas wiarę do przyjęcia i realizowania w każdej dziedzinie naszego życia tego wszystkiego, co On już nam dał w Jezusie. Tak długo, jak jesteśmy tylko zdani na innych karmiących nas Bożym Słowem, pozostajemy duchowymi niemowlętami – choć słodkimi i milusińskimi – to jednak bezbronnymi i niestabilnymi (List do Hebrajczyków 5:11-14). Cotygodniowe rozważanie „Zacznij tydzień ze Słowem Wiary” ma pomóc tobie w zachowywaniu właściwej diety Słowa. Nie ma ono zastąpić twojego osobistego czasu z Panem i Jego Słowem, ma raczej stać się suplementem twojej duchowej diety w codziennym budowaniu się w wierze. Powracaj w ciągu tygodnia do fragmentów Słowa w nim wymienionych. Otwieraj je, rozważaj i rozmyślaj nad nimi. Wypowiadaj je na głos, podobnie jak wyznanie znajdujące się na końcu każdego rozważania - tak wzrośnie twoja wiara (List do Rzymian 10:17), tak również zostaniesz uzdolniony do prowadzenia normalnego, czyli zwycięskiego życia chrześcijańskiego: „A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie…” (List do Hebrajczyków 10:38a). „Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza” (1 Jn 5:4).