ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

24H modlitwa Kościoła

„Czyżbyśmy mieli władzę, o której nie wiemy - władzę, której nie odkryliśmy i dlatego jej nie sprawujemy?"

Shadow
Slider

Tydzień 26

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, w jaki sposób autorzy Ksiąg Nowego Testamentu wiedzieli o tym, że Bóg chce, aby oni je dla nas zapisali?

 Tydzień 26

 Nadnaturalne, niekoniecznie spektakularne

“ ...wydało się i mnie, dostojny Teofilu, uważnie prześledzić wszystko od początku i po kolei ci je opisać..." (Łk. 1:3)[NBG].

 

  Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, w jaki sposób autorzy Ksiąg Nowego Testamentu wiedzieli o tym, że Bóg chce, aby oni je dla nas zapisali? Przecież nikt z nas nie poddaje pod wątpliwość wartości i znaczenia Słowa Bożego zawartego w Biblii. Jest ono fundamentem chrześcijaństwa i głównym źródłem poznania Boga i Jego planu dla człowieka. Całe Boże Słowo jest natchnione przez Boga i nigdy nie powstało z samej woli człowieka (2 Pt. 1:20-21). Jednak w jaki sposób Bóg przekazał polecenie zapisania tych Słów tym, którzy zostali przez Niego wybrani do tego celu? Czy posłał do nich anioła, z wyraźną instrukcją dotyczącą Ksiąg, które mieli zapisać? Czy dał im sen lub wizję, objawiającą Jego wolę w tej sprawie? A może napisał wielkimi literami na niebie: "Mateuszu, napisz jedną z Ewangelii, a ty apostole Pawle, zapisz listy do Efezjan, Kolosan, Filipian..., itd". Oczywiście, Duch Święty mógłby - jeśli by chciał - przekazać im swoje prowadzenie w tak spektakularny sposób. Dlaczego tego sposobu nie wybrał? Otóż Jego pierwszym wyborem jest prowadzenie nas poprzez nasze serca - wewnętrzne świadectwo (Rz. 8:14 -16). I tak w przypadku apostoła Łukasza, zwyczajnie WYDAŁO mu się za właściwe, by spisać Ewangelię, co też uczynił! (Łk. 1:1-4) [NBG]. To wewnętrzne prowadzenie - przynaglenie i przeświadczenie - opisał w słowach: "wydało się i mnie". Było to Boże prowadzenie, mało spektakularne, wciąż jednak jak najbardziej nadnaturalne! W jaki sposób apostołowie podejmowali kluczowe decyzje dotyczące nauki Kościoła i doktryny? Czym kierowali się w podejmowaniu decyzji związanych ze służbą w kościele? Kierowali się swoim wnętrzem, tym, co wydawało sie im za właściwe W SERCU. To, co wydało sie im za słuszne, tak samo wydawało sie za słuszne Duchowi Świętemu, który zamieszkiwał w nich: "Bowiem Duchowi Świętemu oraz nam wydało się słuszne..." (Dz. 15:28) [NBG]. Przeczytaj również  (Dz. Ap. 15:22, 25) [NBG]. Nie inaczej było z nawróceniem Saula. Bóg nie nawiedził go tak spektakularnie w drodze do Damaszku, aby go przekonać o potrzebie zbawienia. Spektakularne doświadczenie Bożego Ducha miało na celu powstrzymać Saula przed dalszym mordowaniem chrześcijan (Dz. Ap. 9:1-5). Jednak już długo przed tym zdarzeniem, Saul był dotykany w swoim wnętrzu przez Ducha Świętego i przekonywany o potrzebie upamiętania i nawrócenia. On jednak wciąż, jak "krowa" wierzgał przeciw ościeniowi Pańskiemu (Dz. Ap. 26:14). Kiedyś za pomocą ościenia - naostrzonego kija - pobudzano i przynaglano krowy do posłuszeństwa i uległości. Saul jak nierozsądne bydle opierał się Bogu, aż w końcu spotkał się z Jezusem w sposób dramatyczny na drodze do Damaszku. Jednak Bożym PIERWSZYM WYBOREM było nakłanianie jego serca do nawrócenia. Podobnie jest i z każdym z nas. On tak samo prowadzi nas w decyzjach, jakie podejmujemy w związku z finansami, pracą, rodziną, dziećmi czy służbą. Nasze wnętrze jest wiarygodnym przewodnikiem. Gdy jesteś gotowy by podjąć jakąś decyzję (a w szczególności ważną decyzję), sprawdź najpierw, jak ją "odczuwasz w środku" Jak ją widzisz w sobie? Jak ona brzmi w tobie? JAK CI WYDLĄDA? Jeśli chodzisz z Panem, spędzasz czas na modlitwie i Jego Słowie i nie prowadzisz świadomie grzesznego życia, to, co będzie się w tobie wydawało za właściwe, i dla Niego będzie stosowne i właściwe, bo On zamieszkuje w tobie! Jego myśli (plany i zamiary) wobec ciebie są tylko dobre i pomyślne (Jer. 29:11). Więc nie szukaj spektakularnego prowadzenia, bo możesz minąć się z Jego nadnaturalnym prowadzeniem. 

Wyznanie:
  Nie szukam spektakularnych rzeczy, nie oczekuję Bożego prowadzenia płynącego z zewnątrz. Jestem prowadzony od wewnątrz, przez mojego ducha. Gdy Jemu wydaje się coś właściwe i mnie wydaje się to właściwe. Gdy mojemu sercu wydaje się coś nie stosowne, wiem, że tak samo jest to nie stosowne dla Pana. Jego prowadzenie wewnątrz mnie jest nadnaturalne, ale dla mnie jak najbardziej naturalne i codzienne.

Formularz kontaktowy