ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

24H modlitwa Kościoła

„Czyżbyśmy mieli władzę, o której nie wiemy - władzę, której nie odkryliśmy i dlatego jej nie sprawujemy?"

Shadow
Slider

Tydzień 22

Nie zapominali o codziennym duchowym śniadaniu, obiedzie i kolacji, nie mniej, niż nie zapominamy o spożywaniu ich w naturalnej postaci

Tydzień 22

Nie samym chlebem żyje człowiek

 

“ ...Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych" (Mt.4:4b).


    Gdy Pan Jezus był kuszony przez diabła, by zamienić kamienie w chleb, odpowiedział mu słowami: "Nie samym chlebem żyje CZŁOWIEK, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych". Jezus nie tylko był kuszony, jako CZŁOWIEK - tak samo jak i my - i nie tylko pokonał pokusę, jako człowiek - tak samo jak my. On również modlił się i trwał (żył) w Słowie Ojca, jako CZŁOWIEK, nie inaczej niż każdy z nas! Tak więc w pełni możemy (i powinniśmy) naśladować Jego życie z Bogiem. Naśladować Go we wszystkim (Ef. 5:1), nie tylko w głoszeniu, uczeniu, uzdrawianiu chorych, czy miłowaniu (Jn. 14:12), ale w takiej samej mierze naśladować Jego społeczność Z Bogiem Ojcem i powielać Jego życie modlitewne. Boże Słowo wzywa nas do KARMIENIA SIĘ Słowami wiary i dobrej nauki (1Tym.4:6). Na nasze życie modlitewne można spojrzeć z wielu perspektyw. Przypatrzmy się mu z punktu widzenia właściwego odżywiania się. Koniec w końcu, On zastawia przez nami obficie zastawiony stół (Ps. 23:5), a Jego Słowo jest mlekiem (1 Pt. 2:2), chlebem (Mt. 4:4) i pokarmem stałym (Hbr. 5:14). Najwyraźniej On chce - jak każdy dobry Ojciec dla swoich dzieci - abyśmy się DOBRZE I REGULARNIE odżywiali. Nie zapominali o codziennym duchowym śniadaniu, obiedzie i kolacji, nie mniej, niż nie zapominamy o spożywaniu ich w naturalnej postaci. Tylko w taki sposób możemy być SILNI I ZDROWI. W tym przypadku silni i zdrowi duchowo, a nie tylko fizycznie. Tak więc, na ŚNIADANIE zjedz Słowo. Otwórz usta i zacznij wyznawać sam do siebie (aby jeść trzeba otworzyć usta, prawda?) fragmenty Pisma, mówiące o twoim uzdrowieniu  (Iz. 53: 3-5; Mt. 8:16-17; 1 Pt. 2:24), zaopatrzeniu materialnym (Mt. 6:33; Flp. 4:19; Ml. 3:10; 2 Kor. 8:9) i Bożej ochronie nad tobą i twoją rodziną (Ps. 91; Iz. 54:10, 13-17; Hbr. 13:5-6). Nie tylko czytaj Biblię - bo wiara nie przychodzi z czytania, tylko słuchania - ale wyznawaj Biblię (Joz. 1:8). Pan Jezus często WYPOWIADAŁ Słowa Boże, cytował je: " Czyż nie powiedziano..., napisane jest..., czy nie czytaliście..". Mówił Słowo do danej sytuacji (problemu, braku, wyzwania) w jakiej się znajdował. Powinniśmy Go we wszystkim naśladować. Na OBIAD módl się wiele w innych językach, tak budujesz się duchowo i przyczyniasz się do swojego duchowego wzrostu (1 Kor. 14:4) [SŻ]. Ap. Paweł modlił się w innych językach więcej, niż wszyscy inni (1 Kor.14:18). On też dokonał w życiu i służbie więcej niż wszyscy inni apostołowie. Większość Nowego Testamentu otrzymaliśmy przez niego. Objawienie Nowego Przymierza, naszej władzy, pozycji w Jezusie, nowego stworzenia.., otrzymaliśmy przez służbę Apostoła Pawła. Tak więc módl się wiele w innych językach, a wiele jeszcze otrzymasz od Pana - objawienia, odświeżenia, zbudowania i podniesienia ponad życie zdominowane przez cielesność czy grzech. Natomiast na kolację uwielbiaj i wywyższaj Pana (Ef. 5:17-20). Po przez śpiewanie (lub recytowanie) psalmów, hymnów i pieśni duchowych - je tworzysz sam w sercu dla Pana - napełniasz się (sycisz, upajasz się) Duchem Świętym. A Jego obecność (jak wino) wspaniale UODPARNIA I ZNIECZULA CIĘ na problemy, ciężary i troski codziennego życia. Po przez regularne uwielbianie Jezusa, pozostajesz nasycony i upojony (napełniony) Jego Duchem Świętym. Życie jest zbyt brutalne, by przejść przez nie "na trzeźwo". Tak życie staje się łatwiejsze i o wiele lżejsze! Więc w tym tygodniu nie zapominaj o regularnym spożywaniu duchowego śniadania, obiadu i kolacji. 

Wyznanie:
  Nie żyję samym chlebem, ale każdym Bożym Słowem, które wychodzi z moich ust. Wzrastam w swojej społeczności z Jezusem, buduję się duchowo i staję się silniejszy niż to wszystko, co jest na świecie. Panuję nad własnym ciałem, duszą i grzechem. Upajam się Jego Duchem Świętym wielbiąc i wywyższając mojego Boga. Upodabniam się do mojego Pana i Zbawiciela, bo z kim przystaję, takim się staję.            

Formularz kontaktowy