ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

24H modlitwa Kościoła

„Czyżbyśmy mieli władzę, o której nie wiemy - władzę, której nie odkryliśmy i dlatego jej nie sprawujemy?"

Shadow
Slider

Tydzień 29

Od czego jest zależne nasze powodzenie we wszystkich dziedzinach życia?

Tydzień 29

Jak powodzi się twojej duszy?

“ Umiłowany! Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze sie ma dusza twoja" (3 Jn. 2).  

  Jan pisze te Słowa, jako osiemdziesięcioletni człowiek, apostoł i najbliższy uczeń Pana Jezusa. To jemu - gdy był jeszcze młodzieńcem - Jezus powierzył w opiece swoją matkę, gdy konał na krzyżu. Jan musiał znać Boga, być szczery w swojej wierze, skoro Jezus powierzył Marię w jego opiece - dla niej obcej osobie - przynajmniej nikomu, kto by pochodził z jej rodziny. Tak więc jego Słowa, powinny tym bardziej dać nam wiele do zastanowienia. Zwraca się do umiłowanych, czyli wszystkich nowo narodzonych chrześcijan. Słowo: „umiłowany”,  Nowy Testament używa aż 42 razy. O co się modli? Aby się nam we wszystkim dobrze powodziło - w pracy, małżeństwie, rodzinie, służbie, zdrowiu, finansach..., itd. Od czego jest zależne nasze powodzenie we wszystkich dziedzinach życia? Od tego, jak powodzi się naszej duszy - naszym myślom, emocjom, uczuciom, wyobrażeniom. Jan nie modliłby się o coś, co nie byłoby zgodne z Bożą wolą dla naszego życia. A więc: Tak jak myślisz o swojej pracy / firmie, tak ci się w pracy powodzi. Tak, jak myślisz o swoim małżeństwie, tak ci się w małżeństwie powodzi. Tak, jak myślisz o swoim zdrowiu, tak ci się zdrowotnie powodzi. Tak, jak myślisz o swoim życiu, tak ci się w życiu powodzi.... " Gdyż, jakby (człowiek) kalkulował w duszy - taki jest"  (Prz. Sal. 23:7) - Nowa Biblia Gdańska. W takim razie, co mogę zrobić, aby bardziej powodziło się mi w duszy? (W moich schematach myślenia na temat Boga, ludzi, diabła oraz samego siebie?). Po pierwsze: Mów do swojej duszy Boże Słowo (rozważ Ps. 103: 1-5). Dawid nie mówił tych Słów do Boga, ludzi czy diabła, ale do samego siebie. Powtarzaj sobie i przypominaj o Jego dobrodziejstwach - wszystkim, co uczynił już dla ciebie w Jezusie. Wypowiadaj Słowo sam do siebie na głos, wymieniając Jego błogosławieństwa, jakimi cię obdarował - duchowymi, fizycznymi, materialnymi. Niech Jego Słowo nie oddala się od twoich ust, tak pracujesz na powodzenie własnej duszy (Joz. 1:8). Po drugie: Rozmyślaj nad Bożym Słowem (rozważ Ps. 1:1-3). Nie jesteś wstanie cały czas czytać Bożego Słowa, ale możesz stale nad nim rozmyślać. Weź jeden, dwa fragmenty Słowa, opisujące sytuację z którą się obecnie zmagasz, i rozmyślaj nad nimi w ciągu dnia jak najczęściej. Staniesz się (najpierw w duszy), jak drzewo zasadzone nad strumieniem wód - nawet w czasie suszy, - problemów i wyzwań - pozostaniesz stabilny, silny i świeży (Jer. 17:7-8) Twój umysł będzie stały - niezachwiany - i dlatego spokojny, pomimo niepokojów wokół ciebie (Iz. 26:3). Po trzecie: Uwielbiaj w swojej duszy (rozważ Ps. 63:5-6 i Ef. 5:18-19). Twoje uwielbianie Boga własnymi słowami, wspaniale uodparnia i znieczula twoją duszę, na problemy i wyzwania, z jakimi masz do czynienia. Pozostajesz upojony Bożą obecnością, która podobnie jak wino, stymuluje twoją duszę (Ps. 36:8-9). W tym  przypadku, jest to upojenie tylko pozytywne. Życie jest zbyt brutalne, by przejść przez nie na trzeźwo. Więc pozostawaj nasycony w duszy Bożą obecnością, a będziesz myślał i reagował inaczej, niż inni w tych samych okolicznościach. Pamiętaj: Bóg nie jest taki, jakim Go czujesz. On dla ciebie jest taki, jakim wierzysz, że jest dla ciebie (Hbr. 11:6). Gdy będziesz Go wytrwale uwielbiał, nie będziesz musiał czekać zbyt długo, by doświadczyć również, jak dusza twoja nasyca się szpikiem i tłuszczem Bożej obecności. Więc nie tylko w tym tygodniu dbaj o powodzenie twojej duszy, a wszystko inne również dobrze się ułoży. 

Wyznanie:
  Mojej duszy coraz bardziej się powodzi, w miarę mojego oddawania się Słowu Bożemu. Myślę coraz bardziej jak Jezus, patrzę na ludzi, siebie i otaczającą mnie rzeczywistość, coraz bardziej tak, jak On. A Jego obecność, wypełnia moje myśli, uczucia i wrażenia. Pozostaję pełen Boga również w swoje duszy, i moje życie staje się łatwiejsze i radośniejsze, bo Jego brzemię jest lekkie, a jarzmo słodkie. 

Formularz kontaktowy