ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

24H modlitwa Kościoła

„Czyżbyśmy mieli władzę, o której nie wiemy - władzę, której nie odkryliśmy i dlatego jej nie sprawujemy?"

Shadow
Slider

Tydzień 41

   Gdy Anioł przyszedł do Marii z poselstwem od Boga, że pocznie i porodzi syna, Maria spytała się: "Jak to się stanie, skoro nie znam męża" (Łk. 1:34). Oczywiste pytanie.

Tydzień 41

Niech mi się stanie według Twego Słowa

„...Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego..." (Łk. 1:38b)


   Gdy Anioł przyszedł do Marii z poselstwem od Boga, że pocznie i porodzi syna, Maria spytała się: "Jak to się stanie, skoro nie znam męża" (Łk. 1:34). Oczywiste pytanie. Była w tym czasie panną zaręczoną z Józefem. W odpowiedzi usłyszała, że Duch Święty przyjdzie do niej, zacieni ją i w ten sposób pocznie w łonie. Na te Słowo, odpowiedziała: "...Niech mi się stanie według słowa twego". Zastanówmy się przez chwilę nad całą tą sytuacją. Przed jakim wyzwaniem stała Maria? Miała zajść w ciążę będąc panną! W ich kulturze (niekoniecznie jak w naszej), chodzenie w ciąży będąc panną, było więcej niż naganne. Narażała się na wykluczenie społeczne, pomówienia, bycie "na językach", oskarżenia o wszeteczeństwo (seks przedmałżeński), a zgonie z Prawem Mojżeszowym jakie ją obowiązywało, wraz z Józefem mogli zostać ukamienowani za grzech braku wstrzemięźliwości seksualnej. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby uwcześni faryzeusze i liderzy religijni uwierzyli, że Duch Święty jest "autorem" tej ciąży, a Ojcem rosnącego w jej łonie dziecka, jest sam Bóg Ojciec! Na taką nowinę prędzej zaczęliby znosić kamienie, niż szukać w sobie wiary i miłosierdzia wobec Marii i Józefa. Ona jednak wbrew opinii ludzi, realnego zagrożenia swojego zdrowia a nawet życia, zdecydowała się POMIMO WSZYSTKO UWIERZYĆ w Słowo Boże. Najwyraźniej posiadała już w sobie potencjał dla takiej wiary - nie opartej na rozsądku, fizycznych zmysłach czy okolicznościach. Uwierzyła, że wszystko jest możliwe, skoro Bóg tak powiedział. Maria jako bogobojna kobieta miała na sobie Ducha wiary, wierzyła i mówiła zgodnie z tym, co powiedział do niej Bóg: "Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane: Uwierzyłem, przeto powiedziałem, i my wierzymy, i dlatego też mówimy" (2 Kor. 4:13). W ten sposób przyjęła do swojego wnętrza nieskazitelne nasienie Bożego Słowa i dosłownie poczęła z niego. Życie, które było w Bożym nasieniu/Słowie, zrodziło w niej nowe życie. Jezus zaczął rosnąć pod jej sercem: " Jako odrodzeni (zrodzeni, ponownie narodzeni) nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa (1 Pt. 1:23). Maria uwierzyła, że Boża obietnica jest dla niej "Tak i Amen" (2 Kor. 1:20). Dlatego zgodziła się z Bogiem, mówiąc: "Niech mi się stanie według Twego Słowa" (Łk. 1:38). Pamiętajmy: Ona nie mogła udać się na USG by PRZEKONAĆ SIĘ, że jest brzemienna. Nawet nie mogła zrobić testu ciążowego. Uwierzyła tylko w oparciu o Słowo, które usłyszała! Gdyby nie zdecydowała się uwierzyć, Bóg znalazłby inną kobietę, przez którą sprowadziłby swojego Syna na ten świat. W ten sposób matką Jezusa była by Krystyna, Iwona czy Agnieszka. On nie ma względu na osobę, ma jednak wzgląd na wiarę! Maria nie tylko wierzyła, że On istnieje, ale również wierzyła, że Bóg NAGRADZA tych, którzy Go szukają  (Hbr. 11:6). Jej wiara została nagrodzona. Czy również tobie Bóg coś obiecał? Masz ponad 30 tysięcy obietnic Bożego Słowa na każdą dziedzinę swojego życia. Wszystko co jest w Biblii jest Twoje w Jezusie, stało się w Nim dla ciebie Tak i Amen. Jako gwarancję wypełnienia się Jego obietnic dla twojego życia, dał ci zadatek (przedpłatę) w postaci NAJWIĘKSZEJ swojej obietnicy dla ciebie - swojego Ducha (2 Kor. 1:19-22). Jeśli On podarował ci już siebie samego, jakże by niemiał darować ci wszystkich innych rzeczy? (Rz. 8:32). Czy On również powiedział ci coś specyficznie i indywidualnie? Czy otrzymałeś od Niego jakieś Słowo, które dotyczy twojej pracy, dzieci, małżeństwa, służby? Jest to wciąż Słowo od Boga dla Ciebie. Nie mniej nadnaturalne, niż Słowo jakie otrzymała Maria. Dziś Boże Słowo zapisane w Biblii, czy skierowanie przez Ducha Świętego bezpośrednio i specyficznie do twojego życia i sytuacji, jest BARDZIEJ PEWNE, niż Słowo anioła, czy jakiekolwiek anielskie objawienie (Gal. 1:6-9). Uchwyć się tego, co Bóg włożył w twoje serce i nie puszczaj. Nie dokonuj duchowej aborcji, mówiąc przeciwko temu, co Bóg już powiedział do ciebie i o tobie. Pocznij z Boga, i wydaj na świat jego plan dla twojego życia, jakimkolwiek by on nie był. Nie usuwaj tej  "ciąży" przed czasem. Pielęgnuj ją w sobie jak Maria. Bądź "Maryjny", bardziej "Maryjny", niż ludzie którzy się do niej modlą, a nie mają pojęcia kim była i jak wierzyła Bogu.  Zachowuj Boże Słowa w swoim sercu, tak jak ona (zobacz Łk. 1:29; 2:19, 51). Pielęgnuj rosnące w tobie "dziecko" - jego plany i zamiary wobec ciebie - czyń to poprzez uwielbianie i wywyższanie Boga, wypowiadanie Jego Słowa, wywyższanie Jego wierności i prawdomówności. To czyniła Maria w oczekiwaniu na narodziny Jezusa (Łk. 1:46-55). Dlatego Maria była (i jest) błogosławiona. Taką się nie urodziła, błogosławioną (szczęśliwą), ale STAŁA SIĘ, ponieważ uwierzyła Bożemu Słowu, PONAD to, co widziała, czuła, myślała - uwierzyła pomimo wszystko! (Łk. 1:45). Bądź również błogosławiony, wierz w Boże Słowo ponad wszystko. On jest wierny, nie może kłamać, błogosławieni ci, którzy Jemu zaufają!  

Wyznanie:
  Mam ducha wiary. Posiadam miarę wiary w swoim sercu, zgodnie z Bożym Słowem. Jego Słowo jest w moim sercu i na moich ustach, to słowo wiary w jakie wierzę i głoszę. Mój Ojciec czuwa nad każdym swoim Słowem, jakie do mnie skierował w Biblii, oraz każdym Słowem, jakie skierował do nie specyficznie i indywidualnie. On czuwa nad tym, aby je wszystkie wypełnić w moim życiu. Dlatego ja zgadzam się z Bogiem i mówię: Niech mi się stanie według Twego Słowa.                    

Formularz kontaktowy