ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

24H modlitwa Kościoła

„Czyżbyśmy mieli władzę, o której nie wiemy - władzę, której nie odkryliśmy i dlatego jej nie sprawujemy?"

Shadow
Slider

Tydzień 16

Tydzień16

Czy już kiedyś słyszałeś takie słowa, lub im podobne? Jeśli jeszcze nie, prędzej czy później będziesz miał okazję usłyszeć. Wiarę jednak głosił Jezus (Mk. 11:22) i apostoł Paweł (Gal. 1:23).

Tydzień 16

Miejcie wiarę Boga

 

“A Jezus odpowiadając, mówi: Miejcie wiarę Boga" (Mk. 11:22)[NBG]. 

 

   "Ta cała wiara w Boga nie działa, a ci ,którzy uczą tej wiary (z tzw. ruchu wiary), są po prostu zwiedzeni". Czy już kiedyś słyszałeś takie słowa, lub im podobne? Jeśli jeszcze nie, prędzej czy później będziesz miał okazję usłyszeć. Wiarę jednak głosił Jezus (Mk. 11:22) i apostoł Paweł (Gal. 1:23). Ewangelia jest nazwana słowem wiary (Rz. 10:8). A bez wiary po prostu nie można sie Bogu podobać (Hbr. 11:6), a nawet nic od niego otrzymać (Jak. 1:5-7). Jednak o jakiej wierze mówimy? Katolickiej, protestanckiej, w tym: zielonoświątkowej, baptystycznej, luterańskiej, ruchu wiary, ruchu wstawienniczym...? Takiej wiary Biblia nawet nie wspomina, najwyraźniej jest ona czymś innym niż wyznaniem czy denominacją. Ci, którzy mówią, że wiara w Boga nie działa..., mają rację. Diabeł też wierzy w Boga i nawet drży przed Nim, a jak był potępiony, tak jest nim nadal (Jak.  2:19).

Również większość naszych rodaków wierzy w Boga, jednak nic im ta wiara nie daje, bo większość z nich - wierzących w Boga - zmierza prosto do piekła, do samego końca wierząc w Boga! Nie wystarcza w Niego wierzyć, jeśli się również nie wierzy, że On nagradza tych, którzy Go szukają (Hbr. 11:6). Ale aby wierzyć, że nagradza, potrzeba Go NAJPIERW poznać, zostać z Niego narodzonym. U Boga nie liczy sie tyle wiara w Niego, co posiadanie WIARY JEGO. Jesus nie powiedziałby nam, abyśmy mieli coś, czego nie moglibyśmy posiadać, inaczej byłby niesprawiedliwy. WIARĘ BOŻĄ, mogą tylko posiadać - i posiadają - ludzie narodzeni z Boga, nowo narodzeni. Gdy tylko zostają zbawieni, otrzymują tego samego Ducha Wiary (2 Kor. 4:13). Dopiero po nowym narodzeniu - przyjęciu Jego, natury, życia - człowiek jest w stanie żyć w Bożym wymiarze. Zostaje zbawiony z łaski przez wiarę (Ef. 2:8) Nie za samej łaski, jak i nie ze samej wiary. Zarówno łaska jak i wiara jest darem Boga, i gdyby On nam jej nie udzielił w darze, nawet nie bylibyśmy w stanie uwierzyć w Jego śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie (Ef. 2:8-9, Rz. 10: 9-10).

Posiadanie WIARY BOŻEJ, jest posiadaniem Jego zdolności (przekonania i pewności), by wierzyć we wszystko, co On już dał nam ze swojej łaski w Jezusie. Nasza wiara staje się zwyczajnie naszą pozytywną odpowiedzią/reakcją na to, co Bóg już nam dał ze swojej łaski. Łaska jest jak chlor, a wiara jak sód. W połączeniu tworzy chlorek sodu – sól - bez której nie da sie żyć. Nasze ciała potrzebują soli do życia. Jednak sam chlor, lub sam sód, przyjmowany oddzielnie w dużych ilościach może nas nawet zabić!. Podobnie, nie sama łaska i nie sama wiara. Wszystkie one są darem Bożym dla nas, i razem dają nam zbawienie, jak i wybawienie od codziennych przeciwności i problemów życia. Dzięki JEGO WIERZE w nas, możesz wierzyć, ponad to, co widzisz, słyszysz, czujesz, dotykasz i smakujesz. Ta wiara - JEGO ZDOLNOŚĆ I MOC w tobie, nie jest z ciebie, ale z Niego. Dlatego wierząc, nie męczysz się, bo nie próbujesz wierzyć w siebie, ani w swoją wiarę, tylko używasz JEGO WIARY, której On jest sprawcą (autorem) i dokończycielem (Hbr. 12:2).

Tym samym wiara którą żyjemy, jest bardziej OSOBĄ niż rzeczą, On sam jest naszą wiarą (Gal. 3:23). Gdyby nie Jego Duch Wiary w nas, w ogóle nie bylibyśmy w stanie wierzyć w to wszystko, co On już dla nas uczynił! (2 Kor. 4:13). Więc odpoczywaj w wierze, odpowiadaj pozytywnie na wszystko, co On już ci dał ze swojej łaski. Gdy sie modliłeś zgodnie z Jego wolą (Słowem), wierz w to, że już to otrzymałeś, i dziękuj Mu już za to (Mk. 11:24) [NBG]; 1Jn. 5:14-15), bo masz JEGO WIARĘ, ona otrzymuje za ciebie i dla ciebie! Tylko Nasz Ojciec mógł stworzyć dla nas taki prezent, JEGO WIARĘ! 

Wyznanie:

 Jestem zrodzony z Boga, dlatego mam Ducha wiary. Posiadam Jego wiarę, zdolność i moc Ducha Świętego we mnie, by żyć wszystkim, co Jezus uczynił dla mnie przez swoją śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Nie próbuje wierzyć Jemu, nie staram się mieć wiarę w swoją wiarę. Ja odpoczywam w JEGO WIERZE, wierzę, że otrzymuję to, o co sie modlę zgodnie z Jego wolą - zapisanym Słowem Biblii. Jestem stworzony na nowo w Jezusie Chrystusie wraz z nową Boża Wiarą w moim sercu, i jako sprawiedliwy w Nim JEGO WIARĄ żyję.      

Formularz kontaktowy