ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

24H modlitwa Kościoła

„Czyżbyśmy mieli władzę, o której nie wiemy - władzę, której nie odkryliśmy i dlatego jej nie sprawujemy?"

Shadow
Slider

Tydzień 24

Gdy pewnego dnia się tam znajdziemy, otrzymamy nowe uwielbione ciała, doskonałe i wieczne. Ciała takie same, jakie posiadał sam Jezus po swoim zmartwychwstaniu - chwalebne i nadprzyrodzone!

Tydzień 24

  Nasza ojczyzna jest w niebie

 

“ Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. On przekształci nasze upadłe ciała, nada im postać taką, jakie ma Jego ciało w chwale..." (Filp. 3:20-21a) [NP].  Jeśli na chwilę nie zatrzymamy się i nie przypomnimy sobie, gdzie zmierzamy, łatwo jest przeżyć nawet nasze całe ziemskie życie, dając pochłonąć się codziennym obowiązkom, prowadząc nasze codzienne życie tak, jakbyśmy mieli tu pozostać na wieki... Tymczasem, nasza prawdziwa ojczyzna jest w niebie, podczas gdy na ziemi jesteśmy obcokrajowcami. Niebo, to prawdziwe miejsce. Już dziś są tam ludzie, aniołowie, domy, posiadłości, roślinność, a nawet zwierzęta (choć nie pochodzące z ziemi, ale z nieba). Gdy pewnego dnia się tam znajdziemy, otrzymamy nowe uwielbione ciała, doskonałe i wieczne. Ciała takie same, jakie posiadał sam Jezus po swoim zmartwychwstaniu - chwalebne i nadprzyrodzone! (Flp. 3:20-21).  Ciała nigdy się nie starzejące, nigdy już nie chorujące, cierpiące, i nigdy już więcej nie podległe śmierci fizycznej! W jakim wieku będą? Wszystko wskazuje na to, że nigdy nie starsze niż 33 lata, bo w takim wieku Pan Jezus odszedł do nieba na oczach swoich uczniów w swoim uwielbionym ciele. Najprawdopodobniej wszystkie niemowlęta, jak i dzieci, czy osoby w podeszłym wieku, które już przed nami odeszły zbawione do Pana, wszyscy oni, razem z nami, będą w tym samym młodym wieku! Otrzymanie nowych ciał w górze, już samo w sobie jest wspaniałą nagrodą wiecznego zbawienia, nawet nie wspominając wszystkich dodatkowych nagród, jakie czekają nas w niebie, ale na nie trzeba zapracować za życia na ziemi (2 Kor. 5:10). Odejście do Pana, to dla nas DALEKO LEPIEJ! (Flp. 1:23). Jednak z drugiej strony, pozostanie wciąż w tym ciele na ziemi, ze względu na innych ludzi do których mamy jeszcze dotrzeć z Ewangelią, to rzecz potrzebniejsza (Flp. 1:24-25). Jakkolwiek, bez względu na to, czy nowo narodzony człowiek odchodzi do Pana z powodu prześladowań (jak w przypadku wielu chrześcijan opisanych w Biblii), czy z powodu choroby, starości, lub przedwczesnej śmierci, ostatecznie i tak, śmierć jest dla niego zyskiem (Flp. 1:21). Śmierć fizyczna - sama w sobie - była i jest nieprzyjacielem Boga i człowieka, i pewnego dnia zostanie całkowicie usunięta z naszego życia (1Kor. 15:26). Jednak wyjście z tego ciała i zamieszkanie u Pana, jest naszą chwalebną nagrodą i dlatego jesteśmy pełni ufności i WOLELIBYŚMY raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana (2 Kor. 5:8). Jednak pamiętajmy: Bożą wolą jest nasycić nas długim ziemskim życiem (Ps. 91:16), nie krótszym niż 70-80 lat (Ps. 90:10). Jeśli takie życie było Bożą wolą dla Jego sług pod Starym Przymierzem, o ileż bardziej jest ono Bożą wolą dla Jego własnych synów i córek pod Nowym, i lepszym Przymierzem (Hbr. 8:6). Tylko w tym ziemskim, choć kruchym ciele, jesteśmy w stanie prowadzić owocne życie, wykonując Bożą wolę na ziemi i wpływając na wieczne życie ludzi wokół nas (Flp. 1:21-26). Dlatego zawsze pamiętajmy, by pomimo naszych własnych doświadczeń czy przeżyć innych ludzi, zawsze dziękować Panu, wierzyć i wyznawać nasze uzdrowienie, Boską ochronę, władzę nad diabłem i przedwczesna śmiercią, oraz długie życie. To wszystko wciąż pozostaje Jego wolą dla wszystkich Jego dzieci. Nasze (czy innych) doświadczenia i przeżycia w kwestii życia i śmierci, powinniśmy zawsze weryfikować w świetle nauki Bożego Słowa, a nie weryfikować Bożego Słowa naszymi (czy innych) przeżyciami i doświadczeniami. Jakkolwiek, bez względu na wszystko, nawet jeśli ktokolwiek z nas, zbawionych ludzi, odszedłby już dziś do Pana, nawet w połowie swojego życia, wciąż jest - ostatecznie - zwycięzcą, bo naszym życie jest Chrystus, a śmierć TYLKO zyskiem. Więc zdecyduj już dziś, by żyć długo i zdrowo, bez najmniejszego leku przed śmiercią! 

Wyznanie:
  Nie boję się śmierci. Dla mnie, wyjść z ciała, oznacza tylko zamieszkać u Pana, a to jest czymś o wiele lepszym. Ale zostanę jeszcze przy życiu długim, zdrowym i owocnym, by wykonać wszystko, co On we mnie i przeze mnie planuje jeszcze uczynić. Dlatego On nasyca mnie długim życiem i ukazuje mi coraz to większe swoje zbawienie, aby jeszcze wielu innych cieszyło się swoim nowym życiem w Jezusie.          

Formularz kontaktowy