ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

24H modlitwa Kościoła

„Czyżbyśmy mieli władzę, o której nie wiemy - władzę, której nie odkryliśmy i dlatego jej nie sprawujemy?"

Shadow
Slider

Tydzień 14

Tydzeń14

Gdy Apostoł Paweł powiedział, że jego pragnieniem jest poznać Boga, użył tego samego greckiego Słowa, jakie Biblia używa w wielu innych miejscach (Jn. 17:3;  1 Jn. 5:20; 2 Pt. 3:18; Kol. 1:10)

Tydzień 14

Aby Go bardziej poznać

“Chcę Go bowiem poznać..." (Flp. 3:10a)[NP]. 

   Czy urodził ci się już syn lub córka? Jeśli tak, to wiesz, że nigdy nie zapomnisz tego doświadczenia. Po urodzeniu twojego pierwszego dziecka, już nic więcej nie pozostało takie samo w waszym życiu i waszym małżeństwie. Z chwilą narodzenia dziecka, wszystko niejako "stanęło na głowie". Oczywiście, przygotowaliście się na ten dzień, jednak i tak, nie mając nigdy wcześniej doświadczenia rodzicielstwa, nie wiedzieliście do końca, czego oczekiwać z chwilą pojawienia się kolejnej osoby w waszym życiu. W pewnym sensie, narodzenie waszego dziecka wymusiło na was zmiany - zorganizowania swojego życie w odmienny sposób, niż funkcjonowało ono do tej pory. Prawda? I choć na początku nie zawsze wydawały sie to zmiany przyjemne i łatwe, to jednak na dłuższą metę, okazały się korzystne dla nowo narodzonego dziecka, jak i całej waszej powiększającej się rodziny.

Podobnie, nasz Bóg Ojciec pragnie zmian w naszym życiu, dodajmy, że pragnie zawsze ZMIAN na lepsze. Chce, abyśmy niejako zawsze chodzili brzemienni w Jego plany, zamiary i wizje dla naszego życia, oraz wydawali "potomstwo", Jego dzieł i Jego woli wykonywanej w naszym życiu. Gdy Apostoł Paweł powiedział, że jego pragnieniem jest poznać Boga, użył tego samego greckiego Słowa, jakie Biblia używa w wielu innych miejscach (Jn. 17:3;  1 Jn. 5:20; 2 Pt. 3:18; Kol. 1:10). To samo Słowo, jest również użyte w sytuacji, gdy Maria rozmawia z aniołem, pytając się go, jak pocznie Jezusa w swoim łonie, skoro nie ZNA męża (Łk. 1:34). Jak również identyczne Słowo jest użyte w sytuacji, gdy Biblia mówi, że przed narodzinami Jezusa, Józef nie OBCOWAŁ z Marią (Mt. 1:25). Możemy również znaleźć odpowiednik Słowa "poznać" w języku hebrajskim, gdzie "ZNAĆ" (obcować), jest w kontekście Adama, który poznał Ewę i ta poczęła i urodziła syna (1 Moj. 4:1), jak i w kontekście poznania Boga (1 Kroń. 28:9). Tak więc poznawanie Boga, jest: obcowaniem z Nim, doświadczaniem Jego osobiście, jest intymną więzią z Nim, z której rodzą się Boże "dzieci". Gdy mąż obcuje z swoją żoną, rodzą się dzieci. Gdy człowiek obcuje (coraz bardziej poznaje) ze swoim Bogiem, dochodzi w nim do poczęcia Bożych planów i zamiarów, a następnie rodzą się Boże dzieła: " Ci, którzy ZNAJĄ swojego Boga, tacy ludzie UMOCNIĄ SIĘ i będą DZIAŁAĆ (hebr. czynić wielkie, niesamowite dzieła, określane mianem eksplozji mocy) - Dn. 11:32b. Apostoł Paweł, mógł bardziej pragnąć w życiu wielu innych, dobrych rzeczy. Mógł pragnąć: założyć więcej kościołów, stać się bardziej znanym, cenionym i wpływowym, być bardziej zamożniejszym, uzdrawiać jeszcze więcej ludzi, czy dokonywać jeszcze większych cudów. Jednak jego największym i najbardziej dominującym w nim pragnieniem było, aby poznawać Jego coraz bardziej i bardziej.

On wiedział, że ostatecznie, jest to droga prowadząca również do doświadczania jeszcze większej miary mocy Bożej, mocy Jego zmartwychwstania, czyli mocy Ducha Świętego, który wzbudził Jezusa z martwych (Flp. 3:10). W tym tygodniu, oddzielaj czas na obcowanie ze swoim Bogiem. Pozwól Mu zaszczepić w tobie Jego marzenia i zamiary wobec ciebie i twojej służby/pracy dla Niego. Bądź brzemienny w Jego plan dla ciebie. Możesz byś pewien, gdy się one narodzą, przyniosą wiele radości i błogosławieństwa dla ciebie i innych wokół, a twoje życie po narodzeniu "waszego" dziecka, już nigdy nie będzie takie samo, jakie było do tej pory. Zmiany na lepsze, będą rezultatem twojego obcowania z Nim. 

Wyznanie:

  To jest życie wieczne jakie mam w sobie, abym coraz bardziej poznawał mojego Boga. Ja obcuje z Bogiem, poznaje Go, doznaję coraz bardziej i doświadczam coraz to osobiściej. Chodzę brzemienny w Jego plany i zamiary dla mojego życia. W mojej więzi z Nim rodzą się nowe dzieci, Jego dzieła i zamiary wykonują się we mnie, dla mnie i przeze mnie dla innych wokół. Ja poznaję Go coraz bardziej, dlatego umacniam się coraz mocniej w Nim, i działam coraz potężniej w Jego mocy.        

Formularz kontaktowy