ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

24H modlitwa Kościoła

„Czyżbyśmy mieli władzę, o której nie wiemy - władzę, której nie odkryliśmy i dlatego jej nie sprawujemy?"

Shadow
Slider

Tydzień 30 

On każdego dnia powtarza nam, abyśmy się nie bali. Dlaczego?

Tydzień 30 

    Nie bój się, tylko wierz!

“ ...Nie bój się, tylko wierz!" (Mk. 5:36b).  

  Ktoś policzył, że słowa: "nie bój się, czy nie lękaj się", w Biblii występują 365 razy. On każdego dnia powtarza nam, abyśmy się nie bali. Dlaczego? Bo strach aktywizuje działanie diabła, tak jak wiara, aktywizuje działanie Boga. Strach, to niszcząca siła, paraliżuje umysł, odbiera zdrowy rozsądek a nawet wywołuje paranoje. Lęk, rozregulowuje ciśnienie krwi, potrafi wstrzymać pracę serca i zmienić kolor włosów na głowie. Wywołuje panikę, która jest działaniem pod jego wpływem. Jeśli się nie boisz, diabeł nic nie może uczynić w twoim życiu, podobnie, jak sam Bóg nie może za wiele uczynić dla ciebie, jeśli Mu nie wierzysz. Strach, jest źródłem mocy diabła, podobnie jak wiara, jest źródłem mocy Boga. Strach i wiara, są narzędziami, przez które, zarówno Bóg, jak i diabeł wykonują swoją wolę w życiu ludzi. Dlatego lęk, jest odwrotnością wiary. Jest negatywną wiarą w to, że diabeł może wyrządzić ci coś złego. Przykładowo, jeśli powiemy, że wiara jest "jazdą w przód", to bać się, również jest "jazdą", ale na wstecznym biegu. Poddając się regularnie lękowi, również gdzieś dojedziesz, jednak nie tam, gdzie byś chciał. Zarówno strach i wiara wydają owoce, przeciwne sobie, jak wolność i niewola (Hbr. 2:15 i Rz. 8:15). Twoja wiara wzrasta, gdy rozmyślasz i medytujesz nad Bożym Słowem. Lęk narasta w tobie, gdy rozmyślasz i medytujesz nad kłamstwami diabła, a to nazywam - troszczeniem się. Przykładowo, strach przed chorobą, jest lękiem, że 1 Pt. 2:24, jest nieprawdą. Gdy pojawią się symptomy lub strach przed nią, możesz wiedzieć, że po drugiej "stronie medalu", jest Bóg, który już dawno temu ogłosił, że Jezusa rany uzdrowiły cię. Niedostatek i obawa przed nim, jest dowodem, że jest już dla ciebie dawno przygotowane materialne zaopatrzenie, bo zanim pojawił się niedostatek i ubóstwo, On już w Jezusie uczynił cię bogatym to znaczy w pełni zaopatrzonym (2 Kor. 8:9). Tym samym, strach przed tym, że mi zabraknie, zwolnią mnie z pracy, dotknie mnie ubóstwo, jest lękiem, że List do Filipian 4:19 jest nieprawdą. Wiara i strach działają podobnie, jak prawo grawitacji. Jeśli nie rozumiesz, co oznacza wierzyć Bogu i Jego Słowu, zobacz, co oznacza bać się, tak pojmiesz wiarę. Człowiek wierzący, wierzy, myśli i mówi w pewien sposób, podobnie jak bojący się, wierzy, myśli i wypowiada się w podobny sposób. Ostatecznie, obydwoje będą doświadczali to, co wierzą, myślą i mówią. Satrach wywołuje ucisk fizyczny i mentalny (Iz. 54:14). Boże Słowo uczy, ze strach działa jak magnez, przyciąga do naszego życia zło, którego się boimy, podobnie jak wiara, przybliża nas do wszystkiego najlepszego, co przychodzi od Boga (Job. 3:25; 5 Moj. 28:60; Prz. Sal. 10:24). Zanim Piotr zaczął tonąć, zląkł się. Zanim Jezus wzbudził z martwych córkę Jaira, rzekł do niego: "...Nie bój się, tylko wierz!".  Więc ty również nie bój się, tylko wierz! 

Wyznanie:
  Jestem wierzący a nie wątpiący. Bóg nie dał mi ducha strachu, ale mocy, miłości i opanowania. Nie daję lękowi miejsca w moim życiu. Nie wypowiadam swoich lęków, ale mówię Boże Słowo. Nie muszę się bać, bo Bóg jest ze mną. On mnie nigdy nie pozostawi i nie opuści. Jeśli On ze mną, któż przeciwko mnie! Strach i lęk, nie masz nade mną władzy w Imieniu Jezusa!

Formularz kontaktowy