ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

24H modlitwa Kościoła

„Czyżbyśmy mieli władzę, o której nie wiemy - władzę, której nie odkryliśmy i dlatego jej nie sprawujemy?"

Shadow
Slider

Tydzień 5

Tydzień 5

”Ale wy umiłowani, budujcie siebie najświętszą waszą wiarą, modląc się w Duchu Świętym. Ustrzeżcie samych siebie w miłości Boga…” (Judy 20-21a) [NBG].

Tydzień 5

Nie czekaj, wybuduj samego siebie 

Kiedykolwiek chcesz, możesz wybudować samego siebie, budować się duchowo i wzmacniać swoją wiarę. Juda używa słowa: „nadbudowujcie się” (gr.), opisując proces budowania się wzwyż, tak, jakbyśmy wznosili budynek począwszy od położenia jego fundamentu, aż do pełnego jego ukończenia.

Skoro mamy się nadbudowywać w naszym życiu z Bogiem, nasuwa się pytanie: „Ponad co mam się budować?”. Zachęcam cię do wnikliwego przestudiowania całego Listu Judy, jest krótki, to zaledwie jeden rozdział. Tak odkryjesz ponad co masz się budować w swoim życiu, oraz ponad co masz się wzmacniać i od jakich rzeczy masz się stawać silniejszy. Juda wymienia takie rzeczy jak: fałszywe nauki, cielesność, pożądliwość, lubieżność, kłótliwość, egoizm, zachłanność, zmysłowość, wywoływanie rozłamów…, i jeszcze więcej. Wszystkie te Słowa są skierowane do nowo narodzonych, wypełnionych Duchem Świętym Chrześcijan! Apostoł Paweł, modlitwę w duchu (lub modlitwę duchem), zdefiniował jako modlitwę w innych językach. Tak więc modlitwa w Duchu Świętym – o której mówi Juda – z pewnością dotyczy również modlitwy w innych językach (1 Kor. 14:14-15). To Paweł jako pierwszy otrzymał objawienie roli modlitwy innymi językami, zanim zapisał te słowa apostoł Juda (List do Koryntian powstał 10-15 lat przed listem Judy).

Więc w jaki sposób możemy wybudować się ponad wszystkie „cielesności”, jakie wymienia Juda? Poprzez modlitwę w innych językach. Sam Apostoł Paweł modlił się w ten sposób więcej (częściej), niż wszyscy inni i dziękował Bogu za taką możliwość!: „Wdzięczny jestem Bogu, że w swoich modlitwach mówię językami więcej, niż ktokolwiek z was” (1 Kor. 14:18) []. On również powiedział, że modlitwa innymi językami buduje nas i przyczynia się do naszego duchowego wzrostu, oraz pragnął – w Jego imieniu – aby wszyscy wierzący mówili innymi językami (1 Kor. 14:4, 5) [].

Życie Pawła było „naszpikowane” przeciwnościami, prześladowaniami, pomówieniami i różnymi sytuacjami, które nie raz wystawiały na próbę jego, miłość, wiarę i charakter. Ze strony pogan, Izraelitów i braci w Chrystusie (co najsmutniejsze), był często oskarżany (niesłusznie) o wiele rzeczy, których nigdy się nie dopuścił i które nie były jego motywacją w służbie (przestudiuj sam: 2 Kor. 11:23-29; 1 Kor. 4:9-13; 1 Tes. 2:1-13). Jeśli ktoś potrzebował regularnie wbudowywać samego siebie ponad te wszystkie okoliczności i przeciwności, z pewnością to właśnie on sam tego potrzebował, co zresztą czynił bardziej, niż wszyscy inny, jak sam powiedział. Paweł nie tylko był wielce namaszczony przez Boga w dary Ducha, ale również rozwinął w sobie Boży charakter, przejawiając dojrzałe owoce ducha. (Można z namaszczeniem wybić się w górę niczym rakieta, stać się centrum adoracji, podziwu i oklasków całego świata chrześcijańskiego. Ale bez rozwiniętego Bożego charakteru, można jeszcze szybciej spaść i dotkliwie się potłuc. Diabeł nie zna litości i nie ma skrupułów. Samson jest dobrym tego przykładem. Odzyskał wprawdzie siły – namaszczenie – ale już nigdy nie odzyskał raz utraconego wzroku. Grzech coś nas kosztuje, gdy z nim igramy, przede wszystkim tracimy zdolność właściwego widzenia i rozróżniania duchowych spraw.

Diabeł i grzech zawsze oszukuje cię i nienawidzi. Gdy oddasz mu mały palec, zaraz będzie chciał całą rękę). W przypadku Pawła modlitwa w innych językach miała duży udział w jego życiu i zwycięstwie nad grzechem: „Co z tego miał, że często modlił się innymi językami? Bardzo wiele. W ten sposób zachowywał się i utrzymywał się w Bożej miłości (Judy 20-21). To, co diabeł używał przeciw niemu (wykorzystując cielesnych ludzi), spływało to po Pawle, jak „woda po kaczce”. Nie upadł w miłości, pomimo wszystko (1 Kor. 13:8). Wiarę zachował, biegu dokonał, oczekując nagrody w górze za swoje życie i służbę. W tym tygodniu przeznacz czas na regularne budowanie samego siebie poprzez modlitwę w innych językach. Wznieś się ponad ludzkie opinie, języki, przeciwności, okoliczności i słabości (pożądliwości) własnego ciała.

Wzmocnij i wybuduj samego siebie w Bogu i wierze w Jego Słowo, tak zachowasz się w Bożej miłości, a ona nie zawiedzie. Pod presją nie podasz się, jeśli upadniesz, szybko powstaniesz i otrząśniesz się. Powstaniesz pomimo wszystko, bo odnajdziesz w sobie Jego (i już twoją) siłę płynącą z twojego ducha, wybudowanego w Duchu Świętym, silniejszego i większego niż wszystko to, co na świecie (1 Jn. 4:4).

Wyznanie:

Ja modlę się językami i śpiewam w językach. To dar Ojca dla mojego życia. W Duchu Świętym modlę się i buduję samego siebie ponad przeciwności, grzech, słabości ciała, ponad lęk i opinie ludzi. Dziękuję Bogu, że mówię językami więcej niż wszyscy inni i zachowuję się w Bożej miłości, bez względu na to, co czynią inni.

 

 

 

 

 

Formularz kontaktowy