ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

24H modlitwa Kościoła

„Czyżbyśmy mieli władzę, o której nie wiemy - władzę, której nie odkryliśmy i dlatego jej nie sprawujemy?"

Shadow
Slider

Tydzień 8

Tydzień 8

,,Dziś twoja nowa natura, jest naturą Bożej miłości rozlanej w twoim sercu / duchu (Rz. 5:5).''

Tydzeń 8

Poddawaj się swojej nowej naturze

„Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba Prawa” (Gal. 5:22-23) [NP].

Czy lubisz mandarynki? Są zazwyczaj słodsze i smaczniejsze od pomarańczy. Wyobraź sobie, że twoja nowa natura, boska natura (2 Pt. 1:3-4), jaką otrzymałeś w chwili nowego narodzenia, jest jak słodka mandarynka. Kiedyś z natury byłeś dzieckiem gniewu (Ef. 2:3). Z powodu swojego grzechu (w jakim się urodziłeś), zasługiwałeś na gniew Boży.

Jednak dzięki wierze w Jezusa, mogłeś zmienić swoją naturę, narodzić się powtórnie i stałeś się nowym stworzeniem – nowym człowiekiem (Ef. 2:15), stworzonym według Boga, sprawiedliwym, świętym i prawym w Jezusie (Ef. 4:24). Dziś twoja nowa natura, jest naturą Bożej miłości rozlanej w twoim sercu / duchu (Rz. 5:5). Wróćmy do przykładu z mandarynką. Gdy ją rozdzielisz, powstanie z niej wiele pojedynczych słodkich części. Gdybyś mógł „rozdzielić” swoją dzisiejszą nową naturę, ujrzałbyś w niej wiele pojedynczych atrybutów samego Boga! Biblia nazywa je owocami ducha. Nie dotyczą one owoców Ducha Świętego (choć pochodzą z Niego), bo On nie potrzebował zmiany natury – nowego narodzenia.

Dotyczą one twojego nowego ducha – nowej natury – jaką przyjąłeś od swojego Ojca. I tak gdybyś całą mandarynkę nazwał „miłością”, to jej poszczególne części możesz nazwać: radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość. Właśnie taka jest miłość sama w sobie (1 Kor. 13:4-8). Skoro ta miłość jest JUŻ rozlana w twoim sercu, posiadasz już również wszystkie jej atrybuty! W swoim wnętrzu posiadasz już dziś charakter samego Boga. I nie są to tylko slogany religijne. Przykładowo: radość (twoja siła) i pokój (poczucie bezpieczeństwa), bezpośrednio dotyczą twojej osobistej relacji z Panem. 

Dzięki radości i pokojowi płynącemu z więzi z Nim możesz być już zawsze spełnionym człowiekiem. Ostatecznie On sam zapewnia ci największą miarę radości i pokoju w życiu. Cierpliwość (wytrwałość), uprzejmość (wyrozumiałość) oraz dobroć (dobrotliwość), wspaniale sprawdzają się w twoje relacji z ludźmi. Przez te Boże cechy, inni rozpoznają, że jesteś chrześcijaninem. A co z wiernością (przekonaniem i niezmiennością), łagodnością (siłą pod kontrolą) i wstrzemięźliwością (wewnętrzną siłą do powiedzenia „nie”)? Wspaniale się odnajdują w twojej relacji wobec świata, diabła i grzechu.

Dzięki nim możesz żyć w zwycięstwie nad pożądliwościami, ciała, oczu i pychą życia (1 Jn. 2:16). Tak więc twoja nowa natura, to coś więcej niż doświadczenie zbawienia. Jeśli ktoś mówi, że nie posiada tych cech wewnątrz siebie, jest ślepy i krótkowzroczny i zapomniał, że już został oczyszczony ze swoich grzechów (2 Pt. 1:5-9). Owoce ducha, to twoje wyposażenie do prowadzenia normalnego życia chrześcijańskiego. Mając nowego ducha z jego nową boską naturą, nawet już dziś nie potrzebujesz dziesięciu przykazań. Przy takich cechach nie potrzeba Prawa (Gal. 5:23) [NP.]. Siła do czynienia każdego z tych przykazań znajduje się dziś w twoim sercu (Hbr. 10:16).

W tym tygodniu przypominaj sobie o tym kim jesteś, co posiadasz i jak możesz postępować z tego powodu, kim stałeś się w Jezusie. Ulegaj – świadomie – swojej nowej naturze miłości. Wzrastaj w owocach ducha na wszystkich trzech poziomach twojego życia: w relacji z Bogiem, ludźmi oraz w postawie wobec ciała, diabła i świata. Z twojego serca płyną siły do prowadzenia nowego życia! (Prz. Sal. 4:23).

Wyznanie:

         W Jezusie jestem nowym człowiekiem o nowej naturze, Jego naturze miłości. Dziś z natury jestem pełen: radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i opanowania. Ulegam swojej nowej naturze kiedykolwiek tylko chcę, bo jestem wyposażony do prowadzenia dobrego życia chrześcijańskiego.

Formularz kontaktowy