ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

WITAJ W KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM SŁOWO WIARY

Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim skupiającym się na głoszeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz nauczaniu życia chrześcijańskiego.

24H modlitwa Kościoła

„Czyżbyśmy mieli władzę, o której nie wiemy - władzę, której nie odkryliśmy i dlatego jej nie sprawujemy?"

Shadow
Slider

Tydzień 20

Gdy Jezus umierał na krzyżu, nie zawołał: "wykona się kiedyś", ale powiedział: "WYKONAŁO SIĘ" (Jn. 19:28-30).

Tydzień 20

Uzdrowienie, obietnica czy fakt?

“...jego sińce uleczyły was" (1 Pt. 2:24b). 

    Czy wiesz, że Bóg nie obiecał cię uzdrowić? Podobnie, jak nie obiecał cię zbawić. Obietnice czegokolwiek, dotyczą rzeczy, które dopiero mają się kiedyś wydarzyć. Podczas, gdy twoje zbawienie i uzdrowienie, już się dokonało dawno temu! Przed przyjściem Jezusa na ziemię, Bóg dał Izraelowi obietnice przyjścia Mesjasza, który dokona wiecznego odkupienia nie tylko Izraela, ale i całego świata. W Starym Testamencie znajduje się bardzo wiele proroctw i obietnic dotyczących Jego przyjścia. Jego dzieło zbawienia miało zawierać w sobie również uzdrowienie ludzkości od wszelkich chorób, uwolnienie od cierpienia i ubóstwa, inaczej mówiąc, wykupienie od przekleństwa zakonu (5 Moj. 28:15-69; Gal. 3:13-14). Przychodząc, Jezus miał: " nasze choroby ponieść, nasze cierpienia wziąć na siebie, być zraniony za występki nasze, starty za winy nasze. Miał być ukarany dla naszego zbawienia, a Jego ranami mieliśmy zostać uzdrowieni" (Iz. 53:4-5). Tak więc dla ludzi żyjących przed przyjściem Jezusa na ziemię, zbawienie od grzechów i uzdrowienie z chorób było OBIETNICĄ, której wypełnienia oczekiwali. Izrael otrzymywał przebaczenie grzechów na kredyt. Tak samo uzdrowienie z jakiego korzystali, było również dane im na kredyt. Podobnie, jak udajesz się do banku i pożyczasz pieniądze, lub płacisz kartą kredytową w sklepie, to co otrzymujesz, dostajesz na kredyt, który później musisz spłacić. Jest ci to dane teraz, ale spłacasz to później. Podpisując umowę kredytową, czy umowę prawa korzystania z karty kredytowej, OBIECUJESZ bankowi, że będziesz spłacał zaciągnięte raty kredytu. Podobnie, przed przyjściem Jezusa, Bóg dawał ludziom wszystko, co potrzebowali w kredycie, jaki SAM zamierzał spłacić po przez śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie swojego Syna. WYSTKIE OBIETNICE, ile ich tylko było (a jest ich w Biblii ponad trzydzieści tysięcy!) w Jezusie znalazły swoje TAK i AMEN (2 Kor. 1:20). Gdy Jezus umierał na krzyżu, nie zawołał: "wykona się kiedyś", ale powiedział: "WYKONAŁO SIĘ" (Jn. 19:28-30). ON JUŻ SPŁACIŁ obciążający nas list dłużny (Kol. 2:14). Jego krew spłaciła wszelki dług ludzkości. Dziś w Nowym Przymierzu, lepszym od starego (Hbr. 8:6), nic już nie otrzymujemy od Boga na kredyt. W Chrystusie WSZYSTKO już jest nasze (1 Kor. 3:22). On już obdarował nas WSZYTKIM, co jest nam potrzebne do życia i pobożności (2 Pt. 1:3). Tak więc, zarówno przebaczenie grzechów, zaopatrzenie naszych potrzeb materialnych, czy uzdrowienie z wszelkich chorób, nie jest już dziś dalej obietnicą, ale FAKTEM. Nikt dziś na ziemi już NIE CZEKA, aż Go Bóg zbawi. On JUŻ cały świat ze sobą pojednał (2 Kor. 5:19). Wystarczy, że każdy tylko przyjmie dar zbawienia, nie musi na niego czekać, czy prosić Go o zbawienie. Nie mniej, nikt nie musi dziś już czekać na swoje uzdrowienie, ono się tak samo wykonało, jak przebaczenie. Jego sińce JUŻ uleczyły nas, jak i WAS wszystkich, czytających te Słowa (2 Pt. 2:24), nie mniej, niż Jego krew, która JUŻ nam przebaczyła (Rz. 3:23-25). Wystarczy zwyczajnie uwierzyć w to, że Już JESTEŚ uzdrowiony, nie mniej niż zbawiony. On dziś nie obiecuje, że cię uzdrowi. Bóg już to uczynił, twoje uzdrowienie STAŁO SIĘ FAKTEM, ponad dwa tysiące lat temu! Dlatego spójrz wstecz, nie w przeszłość, oczekując uzdrowienia. Twoje uzdrowienie nie jest na kiedyś, ono już było na wczoraj. Nie odkładaj go na przyszłość, skoro Bóg nie odkłada twojego uzdrowienia na przyszłość. Spójrz na krzyż i zmartwychwstanie, podnieś głos dziękczynienia i uwielbienia, za swoje uzdrowienie, które jest dziś FAKTEM, a nie obietnicą!

Wyznanie:
  Nie jestem chorym, który próbuje zostać uzdrowiony. Ja jestem zdrowy i uzdrowiony, którego diabeł chciałby uczynić chorym. Ale nie przyjmuję choroby i jej symptomów. Jezusa sińce już uleczyły mnie. Moje uzdrowienie już się wykonało, nie mniej niż moje zbawienie od grzechów. Jestem tak samo uzdrowiony, jak zbawiony od wszystkich moich grzechów. Moje uzdrowienie to nie obietnica, ale fakt! Dlatego przyjmuję je nawet teraz, w Imieniu Jezusa.        

Formularz kontaktowy