ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org
Gotowi na Jego powrót
Boży sąd

Czy jest możliwe, aby nasze przyszłe życie z Nim w górze, jak i na nowej ziemi, było naznaczone jakością naszego przeszłego życia, jakie prowadziliśmy na ziemi w oczekiwaniu na Jego powrót?

Przyjmij swoje uzdrowienie
Przebaczenie i uzdrowienie

Brak pieniędzy i choroba to problemy, z jakimi najczęściej borykają się współcześni ludzie, zarówno ci wierzący, jak i niewierzący.

Bóg w człowieku
Brak w magazynie

„Stwarzając człowieka, Bóg nie przyodział go naturalnym fizycznym okryciem, ale swoja własna chwała i dostojeństwem.

Współpracownicy Boga
Współdziałanie z Bogiem

Ekscytująca jest już sama myśl, że możemy współpracować z Bogiem! Stworzyciel nieba i ziemi, wybrał nas na współpracowników! Jezus przyszedł na ziemię i zakończył swoje zadanie.

Tymczasem Kościół …
Bojaźń Boża

Pomimo ciągłego wzrostu wczesnego Kościoła, fenomenalne jest to, że ich celem wcale nie było, by za wszelką cenę mieć więcej ludzi w kościele, ale raczej, mieć więcej Boga pośród siebie…

Strona 2 z 3