ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org

Księga Objawienia nie jest objawieniem Jana, ale objawieniem Jezusa Chrystusa, jakie Jan otrzymał od Ducha Świętego za pośrednictwem anioła (Obj 1:1-2). 

Dariusz Mach

Listy Jezusa do kościołów

Księga Objawienia nie jest objawieniem Jana, ale objawieniem Jezusa Chrystusa, jakie Jan otrzymał od Ducha Świętego za pośrednictwem anioła (Obj 1:1-2). 

Opis produktu

Listy Jezusa do kościołów

Ewangelie przedstawiają Jezusa jako Zbawiciela. Listy apostolskie – szczególnie listy apostoła Pawła – objawiają Jezusa jako Głowę Kościoła. Natomiast Księga Objawienia ukazuje Jezusa jako Pana panów i Króla królów. Nie możesz mieć pełnego objawienia i poznania Pana Jezusa, zanim nie przyjmiesz całego Słowa, które Go objawia. Apostoł Paweł głosił całą Bożą wolę, a nie tylko jej część, czy ulubione fragmenty – miłe dla ucha słuchaczy i niekonfrontacyjne: „Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej” (Dz 20:27).
Słowa, czy listy Jezusa do siedmiu kościołów nie są podobieństwem czy przypowieścią. W swoich słowach Pan Jezus opisuje aktualny stan tych kościołów w momencie, gdy je do nich kierował. Wszystkie one znajdowały się na terenie należącym do Azji Mniejszej. Dziś równie dobrze mogłyby to być Jego listy skierowane do jakichś siedmiu wybranych kościołów lokalnych w Polsce. Na przykład, słowa Jezusa do kościołów: w Gdyni, Warszawie, Krakowie, Białymstoku, Poznaniu, Łodzi i Szczecinie.

 

 Spis treści

Wstęp 7
Rozdział 1
List Jezusa do kościoła w Efezie 11
Rozdział 2
List Jezusa do kościoła w Smyrnie 27
Rozdział 3
List Jezusa do kościoła w Pergamie 33
Rozdział 4
List Jezusa do kościoła w Tiatyrze 39
Rozdział 5
List Jezusa do kościoła w Sardes 53
Rozdział 6
List Jezusa do kościoła w Laodycei 65
Rozdział 7
List Jezusa do kościoła w Filadelfii 77

 

 

Język wydania: j. polski
Autor: Dariusz Mach
Rodzaj okładki: Miękka
Format: 135×205 mm
Ilość stron: 102
Data wydania: 22-04-2023
ISBN: 978-83-7978-214-7

 

  Powyższa pozycja jest do nabycia pod adresem: 

https://compassion.pl/produkt/listy-jezusa-do-kosciolow/