ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org

Oddanie Bogu swojego umysłu jest jednym z kluczy do prowadzenia zwycięskiego życia chrześcijańskiego.

Dariusz Mach

Święty umysł

Oddanie Bogu swojego umysłu jest jednym z kluczy do prowadzenia zwycięskiego życia chrześcijańskiego.

Wyprowadza człowieka z cielesnego życia zdominowanego przez zmysłowość, grzech, bezbożne pragnienia i lęk. Przydaje mu sojusznika i sprzymierzeńca w postaci jego własnej duszy, która przestaje być jego wrogiem, a zaczyna być współpracownikiem; działa ramię w ramię z jego na nowo stworzonym duchem wypełnionym Duchem Świętym.

Opis produktu

Święty umysł

Boże Słowo bardzo wiele mówi o właściwym i niewłaściwym sposobie myślenia, a tym samym o Bożym i bezbożnym sposobie myślenia.

Przykładowo, gdy w naszych współczesnych przekładach Biblii czytasz takie sformułowania, jak: „Jak mniemacie?”, „Jak się wam wydaje?”, „Co sądzicie?”, „Co się wam zdaje?”, „Jak uważacie?”, „Co uważacie?” i tym podobne, w języku greckim brzmią ono jednakowo, czyli: „Co myślicie?” lub „Jak myślicie?”.
Natomiast słowa: „Upamiętanie, pokuta” lub: „Upamiętajcie się, pokutujcie”, dosłownie tłumaczy się: „Zmiana myślenia”, czy odpowiednio: „Zmieńcie myślenie”. Niektóre ze współczesnych przekładów Biblii tak też te słowa interpretują (np. Nowa Biblia Gdańska). Grzesznicy potrzebują przede wszystkim nawrócenia (powtórnego narodzenia). Tymczasem wierzący niejednokrotnie wymagają upamiętania i pokuty – zmiany starego bezbożnego sposobu myślenia na myślenie według Boga.

Spis treści

Wstęp      5
-Rozdział 1: Umysł, jakiego nie chcę posiadać 13
-Rozdział 2: Umysł, jaki chcę posiadać 63
-Rozdział 3: Rozdzielenie ducha od duszy 155
-Rozdział 4: Jak myślisz, tak żyjesz 163
-Rozdział 5: Słowa pełne Bożych myśli 171
-Rozdział 6: Wyluzuj, bo stres skraca życie 189
-Dodatek A  195
-Dodatek B  202
-Proroctwo  209
-Modlitwa o przyjęcie zbawienia  211
-Modlitwa o przyjęcie chrztu w Duchu Świętym  213

 

Język wydania: j. polski
Autor: Dariusz Mach
Rodzaj okładki: Miękka
Format: 135×205 mm
Ilość stron: 218
Data wydania: 12-12-2016
ISBN: 978-83-7978-106-5

 

 Powyższa pozycja jest do nabycia pod adresem: 

http://compassion.pl/produkt/swiety-umysl/