ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org

Boże Słowo uczy, że Jezus Chrystus jest ten sam, wczoraj, dziś i na wieki (Hbr 13:8).

Dariusz Mach

Serce sługi

Autor stara się w tej publikacji „odduchowić” termin: „sługa, czy serce sługi” i nadać mu ponownie Boży i praktyczny wymiar w naszych domach, małżeństwach, pracy (również służbie) i w kościele.

On nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć innym. Nie zostaliśmy zbawieni po to, aby nam służono, lecz aby służyć innym.

Opis produktu

Serce sługi

Boże Słowo uczy, że Jezus Chrystus jest ten sam, wczoraj, dziś i na wieki (Hbr 13:8).

Czyli jest On dziś wszędzie dla każdego taki sam. Myśląc o Panu Jezusie najczęściej widzimy Go zasiadającego po prawicy Ojca w niebie. Podczas gdy apostoł Paweł powiedział, że głosimy Chrystusa, który mieszka w NAS, a nie Chrystusa, który odszedł do nieba. Choć po swojej śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu wstąpił do niebios i zasiadł po prawicy Ojca, to w dniu Pięćdziesiątnicy zamieszkał w sercach tych, którzy Go przyjęli. Dziś Chrystus żyje w nas (Gal 2:20). Więc głosimy i pokazujemy również Jego charakter i naturę poprzez nasze codzienne życie. Tak głosimy Chrystusa na co dzień tam, gdzie mieszkamy, pracujemy i żyjemy:

„Im to chciał dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest CHRYSTUS W NAS, nadzieja chwały. JEGO TO ZWIASTUJEMY, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie” (Kol 1:27-28).

Spis treści

Wstęp      5
Rozdział 1: Serce sługi w domu      9
Rozdział 2: Serce sługi w pracy      19
Rozdział 3: Serce sługi w kościele      27
Rozdział 4: Rozwijanie serca sługi      43

 

Język wydania: j. polski
Autor: Dariusz Mach
Rodzaj okładki: Miękka
Format: 135×205 mm
Ilość stron: 64
Data wydania: 29-04-2017
ISBN: 978-83-7978-114-0

 

 Powyższa pozycja jest do nabycia pod adresem: 

http://compassion.pl/produkt/serce-slugi/