ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org
Władza wierzącego i moc Wszechmocnego

Pierwszy rozdział książki stanowi telegraficzny skrót historii stworzenia człowieka, jego upadku, przyjścia Mesjasza i wykupienia człowieka od władzy diabła i śmierci oraz przekazania mu władzy nad szatanem i jego dziełami.

Oczy Wiary
Oczy Wiary

Jak dziś widzisz siebie? Czy widzisz się chorym? Nie pytam, czy jesteś chory, ale jak widzisz się w sercu? Czy widzisz siebie zdrowym mentalnie, wolnym od strachu, depresji, czy schizofrenii?

Listy Jezusa do kościołów

Księga Objawienia nie jest objawieniem Jana, ale objawieniem Jezusa Chrystusa, jakie Jan otrzymał od Ducha Świętego za pośrednictwem anioła (Obj 1:1-2). 

Serce Sługi
Serce Sługi

Autor stara się w tej publikacji „odduchowić” termin: „sługa, czy serce sługi” i nadać mu ponownie Boży i praktyczny wymiar w naszych domach, małżeństwach, pracy (również służbie) i w kościele.

Podobnie i Duch wspiera nas
Podobnie i Duch wspiera nas

 Wciąż wielu w Ciele Chrystusa myśli, że Pan Jezus przelał krew, abyśmy kiedyś żyli z Nim w niebie. Nie ma takiego fragmentu Słowa, który by tak specyficznie stwierdzał, choć dzięki Jego ofierze z pewnością pewnego dnia znajdziemy się w niebie.

Oczarowani Bogiem
Oczarowani Bogiem

Bez względu na to, co stało się w twoim życiu, jak bardzo jesteś rozczarowany i zrezygnowany, jest droga wyjścia.

Strona 1 z 3