ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org

Z serca do serca

 

 "Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w drugim rozdziale powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali jak wielką miłość żywił do nich. Biblia, to Boże Słowo skierowane do nas z głębi Jego serca... I tym są cotygodniowe rozważania z serca do serca ( from heart to heart również w jęz angielskim). Krótkie, zwięzłe, tematyczne i praktyczne. Dla wzmocnienia, zbudowania, podniesienia, mądrości, uzdrowienia..., zbudowania wiary w każdej dziedzinie życia."  

Zobacz wszystkie odcinki: