ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org

Służba małych grup

Służba małych grup

Mała Grupa: Gdynia - Cisowa

Gospodarz: budynek kcsw

Opiekun: Agnieszka

Najbliższe spotkania: (zawieszone do odwołania)

Mała Grupa – Gdynia, Mały Kack

Gospodarz: Beata

Opiekun: Bożena Najbliższe spotkania: (zawieszone do odwołania)

SŁUŻBA Małych Grup w KCSW Gdynia (ogólne informacje)

- 85% ludzi do 35 roku życia (przynajmniej w Stanach Zjednoczonych) znajduje dla siebie kościół w Internecie poprzez przeglądanie stron internetowych kościołów - W tym samym czasie ludzie wciąż pragną mieć ze sobą osobisty kontakt i prawdziwe relacje - Wciąż większość kościołów wzrasta poprzez osobiste relacje ludzi z kościoła z osobami z poza kościoła - Koncepcja służby Małych Grup nie jest czymś nowym. Kościół opisany w Księdze Dziejów Apostolskich działał poprzez Małe Grupy spotykające się po domach. Dz. Ap. 2:46 „Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca”. Dz. Ap. 10 rozdział: Czytamy, że ludzie zostali zbawienie i napełnieni Duchem Świętym w domu Korneliusza Dz. Ap. 19:1-7: Kościół w Efezie powstał w domu, gdzie 12 osób zostało wypełnionych Duchem Świętym. Rz.16:5. Paweł w końcowych pozdrowieniach, mówi o kościele który gromadził się w domu „Także zbór, który jest w ich domu…

Zadania i działanie służby Małych Grup w KCSW

1. Nie ma doskonałego i jedynego sposobu / metody na działanie małej grupy w kościele. - każdy kościół potrzebuje wypracować swoją metodę działania - np. mała grupa może spotykać się w domu, kawiarni, parku, klubie… , w różne dni tygodnia - osoby na nią uczęszczające mogą (ale nie muszą) np. łączyć wspólne zainteresowanie, zawód, hobby… - czas trwania spotkanie Małej Grupy od 1,5 – 2 godz. - Częstotliwość spotkań, np. co 2 tygodnie - Ilość osób uczęszczających: od kilku do kilkunastu, raczej nie więcej niż 12 – ze względu na ograniczoną ilość miejsca w mieszkaniu / domu / kawiarni

2. Mała Grupa nie jest platformą do tego, aby ktoś mógł w niej głosić / uczyć podczas spotkania. - dobry Opiekun Małej Grupy, jest swego rodzaju „przedłużeniem” służby pastora i KCSW, pomagającym czynić innych uczniami za pośrednictwem spotkań Małej Grupy

3. Mała Grupa posiada cztery filary:


A. Biblijne uczniostwo: Podczas spotkania, Opiekun Małej Grupy prowadzi krótkie studium biblijne jakiegoś tematu. Np. może nim być rozwinięcie ostatniego niedzielnego kazania pastora, lub własny temat. Studium Biblijne powinno być zgodne z doktryną Słowa zwiastowanego w KCSW. Nie powinno trwać dłużej niż 20 -25 min. Nie powinno też być monologiem, ale wspólnym rozważaniem.

B. Czas społeczności ze sobą nawzajem: Przy piciu kawy/ herbaty i częstowaniu się ciastkami czy krakersami. W takiej atmosferze ludzie się szybciej relaksują i otwierają. Rozmowy nie powinny tylko dotyczyć samych „duchowy” tematów, ale również życia codziennego, pracy, dzieci, szkoły, hobby….

C. Opieka pastorska: Modlitwa o siebie nawzajem, wysłuchanie siebie nawzajem, nałożenie rąk na chorych, zgodzenie się w modlitwie w takiej czy innej sprawie, … itp. To również dobra sposobność, by zauważyć nieobecność tych osób, które może są chore, czy w szpitalu…, i przekazać takie informacje pastorowi KCSW.

D. Ewangelizacja poprzez przyjaźń i budowanie relacji: możliwość zapraszania swoich znajomych i przyjaciół na spotkania Małej Grupy przez wszystkich, którzy na nią uczęszczają. Wiele osób – z różnych powodów – nie przyjdzie na niedzielne nabożeństwo KCSW, ale przyjdą do kogoś domu czy kawiarni, nawet, jeśli będzie tam mowa o Bogu czy życiu z Nim.

4. Elastyczność Małej Grupy. Każda Mała Grupa sama ustala czas i miejsce swoich spotkań. Mogą one być za każdym razem w innym miejscu i terminie, i na bieżąco dopasowuje się do najbardziej odpowiednich dla wszystkich terminów.

5. Jeśli jest taka potrzeba, mała grupa może posiadać własną opiekunkę dla małych dzieci. Podczas spotkania, zajmie się ona małymi dziećmi, tak aby ich rodzice mogli jak najwięcej wziąć ze spotkania. Miejsce opieki nad dziećmi i osobę do opieki, każda Mała Grupa wyznacza sobie sama. Jeśli jest taka potrzeba, KCSW opłaci opiekunkę na czas spotkania Małej Grupy.

6. Odpowiedzialność Opiekuna Małej Grupy - Opiekunem Małej Grupy może być jedynie lider KCSW. Dba on o to, aby podczas spotkania Małej grupy, zachowywano jej priorytety, czyli realizowano cel spotkania (zobacz cztery filary Małej Grupy) - Opiekun Małej Grupy powinien z czasem znaleźć sobie również pomocnika z pośród osób uczęszczających na Małą Grupę, którą się opiekuje.

7. Odpowiedzialność Gospodarza Małej Grupy - Gospodarzem Małej Grupy może być każdy, kto uczęszcza do KCSW w Gdyni i chce w tym celu otworzyć swój dom dla Małej Grupy - Gospodarz zapewnia napoje: kawa/herbata/ sok - Uczęszczający na Małą Grupę sami przynoszą co nieco do kawy/herbaty: ciastka, krakersy… itp. - Mile widziana pomoc wszystkich w sprzątaniu po spotkaniu Małej Grupy w domu Gospodarza.