ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org

Modlitwa zbawienia

Modlitwa zbawienia

Najważniejszym celem narodzin, śmierci oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa było i jest zbawienie każdego człowieka. W Ewangelii Jana 3:16 jest napisane: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”

Być zbawionym oznacza mieć życie wieczne.

Jeżeli nie masz pewności zbawienia, to Bóg chce to zmienić, ponieważ łaską Bożą jesteśmy zbawieni przez wiarę. Jak?

W Liście do Rzymian 10:9-10 jest instrukcja: „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.” Jeżeli chcemy być zbawieni powinniśmy swoją wiarę wyznać w modlitwie, aby łaska Boża nas zbawiła. Oto przykładowa modlitwa:

„Wszechmogący Boże, przychodzę do Ciebie w Imieniu Jezusa Chrystusa i wyznaję moją wiarę, w Jezusa śmierć na krzyżu za moje grzechy i ich konsekwencje. Wyznaję wiarę w Jezusa pogrzebanie i zmartwychwstanie. Jezus jest moim Panem, Zbawicielem, jestem Twoim dzieckiem. Dziękuję, że mnie zbawiłeś.”

„Drogi Boże wierzę w śmierć Twojego Syna Jezusa Chrystusa za moje grzechy na krzyżu, abym ja mógł otrzymać życie wieczne. Jezus zmartwychwstał, dlatego uznaję go za Władcę mego życia, za mojego Zbawiciela. Wierzę, że zgodnie z Pismem Świętym łaską Swoją mnie zbawiłeś. Dziękuję Ci w Imieniu Jezusa Chrystusa.”