ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org

Historia

historia

Kościół rozpoczął działalność w listopadzie 1998 roku w Gdyni.
Zarejestrowany został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  04 sierpnia 2003 roku.

Strona MSWiA pozycja 156


 

Kościół rozpoczął działalność w listopadzie 1998 roku w Gdyni, wpisany jest do rejestru kościołów i związków wyznaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP pod pozycją 156 (data wpisu 4 sierpnia 2003 roku). Był powiązany z Gdyńską Szkołą Biblijną DOMATA (od roku 1996 ponad stu absolwentów) i osobami pastorów Larry’ego i Angeli Keeton (wcześniej współpracujących ze służbą Kennetha E. Hagina, do roku 2009 byli głównymi pastorami Kościoła). Według stanu na styczeń 2013 posiada kilka społeczności na terenie Polski (Gdynia, Częstochowa, Ełk), a jego zwierzchnikiem był biskup Krzysztof Rompa. Kościół w Gdyni to Organizator corocznych konferencji „Dni Chwały” w Gdyni, udział w których wielokrotnie wzięli zaproszeni goście zagraniczni, między innymi wychowanek znanego amerykańskiego kaznodziei Lestera Sumralla Buzzy Sutherlin oraz założyciel sieci szkół Domata – Mark Brazee (w kwietniu 2006).

Wikipedia