ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org

10/11 listopada 2020

24 godzinna Modlitwa Kościoła

Módl się o swój naród 10/11 Listopada | 24 godzinna Modlitwa Kościoła

Módl się o swój naród 10/11 Listopada

Módl się o swój Naród! "I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię". 2 Kron. 7;14

"Przede wszystkim, więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości". 1Tym. 2;1

W dniach 10/11 listopada będzie miała miejsce 24 godzinna modlitwa kościoła w Słowie Wiary. Tematem przewodnim będzie: Jedność Polski i Kościoła. Będziemy również w tym czasie modlili się i wstawiali tak, jak Duch Święty będzie nas prowadził w innych sprawach i potrzebach.

Rozpoczynamy we wtorek 10 listopada o godz.18:00. Czas modlitwy podzielony jest na 4 godzinne panele, podczas których poszczególne osoby będą czuwały nad przebiegiem modlitwy. Potrwa ona do środy 11 listopada do godz.18:00. Czas wspólnej modlitwy zakończymy wspólnym oddawaniem Bogu chwały, podczas uwielbienia poprowadzonego przez zespół chwały i uwielbienia kościoła Słowo Wiary. ( godz.16:30 -18:00).

Również w środę godzinach porannych (10:00 - 12:00), w czasie modlitwy będzie uwielbienie na żywo. Ze względu na limity dla zgromadzeń (1 os/15m2) ilość miejsc ograniczona. Do modlitwy 24h można dołączyć o każdym czasie dnia i nocy, na czas nieokreślony. Każdy sam decyduje w jakim wymiarze chce w niej uczestniczyć. Na miejscu dostępna kawa, herbata, woda. Zachęcamy do połączenia modlitwy z osobistym czasem postu.

Pod Ochroną Najwyższego Past. Darek & Asia

Nie czekaj, działaj na podstawie Słowa, zapraszaj go do podejmowania prowadzenia tego kraju. Bóg tego pragnie!

Musimy się modlić na podstawie słowa (Jego woli), aby Bóg mógł interweniować. Zdecyduj, że każdego dnia będziesz się modlił o swój naród. Nie ograniczaj się tylko do tych modlitw, pozwalaj Duchowi Świętemu prowadzić się w modlitwie.

Twoje modlitwy dokonują zmian w imieniu Jezusa!