ul. Morska 469 Gdynia - Cisowa, 81-002 Gdynia +48 694460549 kontakt@kcsw.org

24H Modlitwa Kościoła | Podsumowanie

1 maja o 18-tej zakończyliśmy modlitwę, która trwała 24 godziny.

Już po raz kolejny jako Kościół przeznaczyliśmy swój czas dla Boga, aby modlić się o objawienie Jego woli. Tym razem modliliśmy się głównie o „Objawienie Mocy i Władzy Wierzącego”. 

Jako wierzący wierzymy, że modlitwa angażuje Boga w każdą dziedzinę naszego życia. Potrzebujemy wierzyć razem jako społeczność oraz rozwijać swoją osobistą relację z Bogiem poprzez modlitwę. Poznajemy Go wtedy bliżej i odkrywana jest przed nami Jego wola dla nas – wierzących.

Musimy znać Boga, anie tylko wiedzieć o Nim. Nasze serce powinno mieć postawę, by modlić się bez przestanku (1 Tes. 5:17). Bo , kiedy się modlimy to dajemy Duchowi Świętemu możliwość działania w naszym życiu i Aniołowie są wtedy zajęci, aby nam usługiwać.

Modlitwa to TLEN dla naszych płuc.

Kiedy zbieramy się razem jako Kościół to wierzymy, że:

„ Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie” (Mt. 18:19) 

Autor: Anna Wróblewska