WYDARZENIA

Aktualności

Dni Chwały 2017

Dni Chwały 2017

21-03-2017

Tego długu się nie pozbędziesz

Tego długu się nie pozbędziesz

12-03-2017
Zacznij Tydzień ze SŁOWEM WIARY
- cotygodniowe rozważania Bożego Słowa
Nowy budynek kościoła

Nowy budynek kościoła

29-01-2017
Pod koniec lutego przenosimy się pod inny adres w Gdyni Cisowa - ul Morska 469!
Czy wiesz, co zrobiłby apostoł Paweł, gdyby mógł użyć internetu?

Czy wiesz, co zrobiłby apostoł Paweł, gdyby mógł użyć internetu?

06-07-2016
Udostępniłby Boże Słowo każdemu i wszędzie,
gdzie byłoby to tylko możliwe!
Zapraszamy do oglądania oraz pobierania w dziale Media - Audio/Video,
ponad 260 nabożeństw (regularnie uzupełnianych).

Czy jesteś gotowy na ostatnie pożegnanie?

02-07-2015
Każdego dnia, staramy się uniknąć śmierci.
Przestrzegamy zasad ruchu drogowego, praw grawitacji jak i praw obyczajowych, aby bezpiecznie przeżyć dzień. I tak z dnia na dzień stajemy się coraz starsi, ciągle zmierzając ku jednemu. Młodość ma swoje prawa, ale przecież nikt nie obiecał, że to nie będzie jutro!!!
Módl się o swój naród

Módl się o swój naród

15-05-2015
Módl się o swój Naród!

"I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię". 2 Kron. 7;14

"Przede wszystkim, więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości". 1Tym. 2;1
List do absolwentów od pastorów Larrego & Angeli - Dni Chwały 2015

List do absolwentów od pastorów Larrego & Angeli - Dni Chwały 2015

10-05-2015
List do absolwentów od pastorów Larrego & Angeli - Dni Chwały 2015
Szkoła Biblijna PISTIS

Szkoła Biblijna PISTIS

17-03-2015
Szkoła Biblijna PISTIS służby Biskupa Keith’a Butler’a - 
nabór studentów rocznika 2016/2017 trwa!
1 2 3 4