SEMINARIA i KONFERENCJE

Tematy

Seminarium Biblijne: Praktyczne Życie Chrześcijańskie
Usługujący: Marek Świtalski

Od 1989 roku zaangażowany w Polsce w pracę duszpasterską oraz wydawniczą. W swoim nauczaniu koncentruje się na wadze osobistego rozwoju i praktyczności życia. Wraz z żoną Patrycją i dwójką córek mieszkaja w Szczecinie.
Seminarium dostępne:
dział video


Seminarium dla Małżeństw
Usługujący: pastorzy Rober & Alina Chyłek
Swoją służbę rozpoczęli w 1984 roku. Zaraz po nawróceniu zaczęli organizować grupę domową. Zaowocowało to powstaniem Zboru Kościoła Zielonoświątkowego, w którym pastorowali do 2000 roku. W 1997 roku z całą rodziną wyjechali do Pragi w Republice Czeskiej i tam ukończyli Szkołę Biblijną dla usługujących. W 2006 roku rozpoczęli drugą społeczność w swoim domu, która przerodziła się w Towarzystwo Miłośników Biblii. Są małżeństwem od 32 lat i rodzicami czwórki dzieci: Ariela, Agnieszki, Abigail i Agaty. Są też dzadkami wnuczki Ndziei - dwoje najstarszych założyło własne rodziny. Przez cały czas swojej pracy dla Pana Jezusa są czynni zawodowo. Prowadzą ogrodnictwo w Lęborku, gdzie również mieszkają.
Seminarium dostępne:
dział Video

Seminarium: Zrozumienie Tajemnicy Kościoła
Usługujący:
pastor Wojtek Włoch
Wojtek Włoch jest pastorem Kościoła Jezusa Chrystusa w Krakowie ( Kościół Boży w Polsce). Jest absolwentem Historii na Uniwersytecie Jagielońskim, a także studiował historię Kościoła na Papieskiej Akademii Teologicznej. W 1996 roku ukończył Szkołę Biblijną " Słowo Życia" w Brnie, w Czeskiej Republice. Jest autorem kilkunastu artukułów naukowych z dziedziny historii ruchu pentekostalnego oraz charyzmatycznego. Jako młody chrześcijanin był zaangażowany w działalność katolickiej odnowy w Duchu Świętym, oraz w pracę studencką w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Akademickim. W 1992 roku założył kościół w Krakowie, który wywodzi się bezpośrednio z katolickiej wspólnoty charyzmatyucznej. Razem ze swoją żoną służą jako pastorzy kościoła lokalnego, a także są zaangażowani we wspieranie małzenstw pastorskich. Ich pasją jest pomaganie ludziom w odnajdywaniu przeznaczenia w życiu i złużbie oraz pomoc w jego realizacji. Wierzą, że Bóg powołuje ich do położenia fundamentów w wielu dziedzinach pracy Kościoła, tak by następne pokolenie mogło na nich budować. Sa małzenstwem od 11 lat, mają dwójkę dzieci, Joela i Esterę.
Seminaruim dostępne: dział Video

Seminarium: Odpowiedzialne Rodzicielstwo

Usługujący: Zbyszek & Nela Kłapa
Z zawodu i zamiłowania nauczyciele - są pracownikami Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego  gdzie koordynują dział Edukacji Biblijnej. Od 30 lat zaangażowani w pracę z dziećmi i młodzieżą w kościele oraz w szkołach, prowadzą szkolenia dla nauczycieli szkółek niedzielnych i katechetów. Są również zaangażowani w szkolenia i wykłady dla rodziców, małzeństw oraz nauczycieli. Autorzy i współautorzy serii podręczników do nauczania dzieci i nastolatków oraz materiałów szkoleniowych dla pracowników wśród dzieci. Mają trzy dorosłe córki.
Seminarium dostępne: dział Video

Seminarium: Panie naucz nas miłować tak, jak Ty

Usługujący: Simon & Adriana Potter
Misjonarze podróżujący po całym świecie, głoszą w kościołach, na konferencjach, w szkołach biblijnych. Znakomici nauczyciele Bożego Słowa, ich slużbie Towarzysza demonstracje darów Ducha Świętego.
Seminarium dostępne: dział Video


Dni Chwały 2012

Usługujący:

Alina Chyłek  "On pragnie najpierw ciebie"
Mariusz Cieśliński "Bóg zawsze dotrzymuje Słowa"
Adam Senska "Mniej gorliwość dla Boga"
Tadeusz Lewańczyk "Czy stawiasz sobie właściwe pytania?"
Dariusz Mach "Namaszczenie wierzącego"
Dariusz Mach "Aby Go bardziej poznać"
Konferencja dostępna: dział Video oraz Audio

Dni Chwały 2011
Usługujący: pastorzy Angela Keeton & Janet Lee
Konferencja dostępna: dział Video

Dni Chwały 2010

Usługujący: pastor Bill Adcoke
Konferencja dostępna: dział Video