WYDARZENIA

Módl się o swój naród

Módl się o swój naród

Módl się o swój Naród!


"I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię". 2 Kron. 7;14

"Przede wszystkim, więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości". 1Tym. 2;1Szczególnie teraz, przed Wyborami Prezydenckimi, zachęcamy do modlitwy o nasz Naród.

Nie czekaj,
działaj na podstawie Słowa,
zapraszaj go do podejmowania prowadzenia tego kraju.
Bóg tego pragnie!
„Serce króla w ręku Pana jest jak strumienie wód, On je kieruje dokąd chce”. Przyp. 21;1

Musimy się modlić na podstawie słowa (Jego woli), aby Bóg mógł interweniować. Zdecyduj, że każdego dnia będziesz się modlił o swój naród. Nie ograniczaj się tylko do tych modlitw, pozwalaj Duchowi Świętemu prowadzić się w modlitwie.


                                          Twoje modlitwy dokonują zmian w imieniu Jezusa!Teksty modlitw do pobrania w formacie pdf poniżej:


Załączniki