WYDARZENIA

Instytut Boskiego Uzdrowienia

Instytut Boskiego UzdrowieniaInstytut Boskiego Uzdrowienia (w skrócie: IBU)
jest miejscem zarówno edukowania w dziedzinie Boskiego uzdrowienia, jak i praktycznego niesienia uzdrowienia innym, poprzez modlitwę i nałożenie rąk. Działa w myśl słów Jezusa Chrystusa z Pisma Świętego:
                  
                                           „Chorych uzdrawiajcie…” (Mat. 10:8a)

                                           „A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli:
W Imieniu moim (…) na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją”
(Mk. 16:17a – 18b).

Wierzący służący w IBU, kształcą się w dziedzinie Boskiego uzdrowienia na podstawie nauki Pisma Świętego oraz rozwijają swoją wiarę w to, że Bóg wciąż dziś zbawia i uzdrawia całego człowieka: jego ducha, duszę i ciało, zgodnie ze słowami Biblii:

                                          „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hbr. 13:8).

 

Jaki jest cel IBU?

IBU powstał z pragnienia niesienia pomocy wszystkim osobom chorym i cierpiącym, a w szczególności pozbawionym nadziei na wyleczenie. Osoby szukające pomocy w IBU, zachęca się do bliższego poznania Bożej woli dotyczącej ich uzdrowienia oraz skorzystania z posługi modlitwy uzdrowienia i nałożenia na nich rąk w Imieniu Jezusa.

 
Jak skorzystać z pomocy IBU?

         Jeśli jesteś chory i cierpisz z powodu bólu, zapraszamy do IBU w każdą środę o godz. 18:30.
Boży terapeuci – chrześcijanie wierzący w Boże uzdrowienie – są gotowi służyć Tobie pomocą, poprzez podzielenie się krótkimi instrukcjami z Pisma Świętego, dotyczącymi Bożego uzdrowienia oraz  modlitwą uzdrowienia z nałożeniem rąk.

         Jeżeli nie jesteś w stanie sam dotrzeć do IBU, poproś o wizytę domową, a ktoś z Instytutu odwiedzi cię w Twoim domu w dogodnym terminie, służąc modlitwą uzdrowienia.

Kontakt e-mail: biuro@kcsw.org

Kontakt tel. lub sms: 730-02-03-30


Posługa duszpasterska z modlitwą uzdrowienia jest bezpłatna, gdyż Biblia mówi:

                                                      „(…) darmo wzięliście, darmo dawajcie” (Mat. 8:8b)


Świadectwa Boskiego Uzdrowienia


Moja córka chorowała na raka żołądka i dwunastnicy. Zaczęła przyjmować chemię. W czasie jej pobytu w domu podczas przepustki ze szpitala, modliliśmy się z innymi wierzącymi o jej uzdrowienie. Po powrocie do szpitala lekarze przeprowadzili ponowne badania i stwierdzili, że choroba się cofnęła i nie jest już konieczne leczenie „chemiczne”. Dziś moja córka jest zdrowa i czuje się bardzo dobrze, dziękujemy Bogu za jej uzdrowienie.
                                                                                                                 Ania

Miałem często powtarzające się migrenowe bóle głowy, wierzący człowiek modlący się o mnie rozkazał w Imieniu Jezusa, aby bóle odeszły i zostałem z nich uwolniony. Śpię i wstaję bez bólów głowy.
                                                                                                               Władek


Instytut Boskiego Uzdrowienia
jest posługą działającą w ramach statutowej działalności
Kościoła Chrześcijańskiego „Słowo Wiary”,
ul. Wielkopolska 250, Gdynia

Instytut Boskiego Uzdrowienia: środa godz. 18:30

Nabożeństwo kościoła: niedziela godz. 10:30

Dziesięć Przykazań Bożego Terapeuty

Czego NIE należy robić, podczas wizyt domowych IBU:

     1. Nigdy nie odwiedzaj domu w pojedynkę – tylko we dwoje

     2. Nigdy nie módl się / nakładaj ręce na osobę płci przeciwnej, bez obecności drugiego brata / siostry towarzyszącego tobie

     3. Najlepiej jeśli kobieta nakłada ręce na kobietę a mężczyzna na mężczyznę

     4. Nigdy nie zostawaj w pokoju sam na sam z osobą płci przeciwnej

     5. Nigdy nie dotykaj miejsc intymnym w czasie nakładania rąk. Chwyć za rękę lub połóż rękę na głowę

     6. Nigdy nie nakładaj rąk na osobę niepełnoletnią bez zgody i obecności rodzica lub opiekuna prawnego

     7. Nigdy nie doradzaj w sprawach: przyjmowania lekarstw, ich zmiany lub zaprzestania przyjmowania.

     8. Nigdy nie doradzaj w sprawach udania się do lekarza, zmiany lekarza, czy zaprzestania korzystania z pomocy lekarza.

     9. Nigdy nie przyjmuj pieniędzy ani żadnych dóbr materialnych za wizytę domową 
                                                                                                                                             
 
10. Nigdy nie wątp w to, że Bóg, który mieszka w tobie, pragnie cię użyć dla swojej chwały