WYDARZENIA

Czy jesteś gotowy na ostatnie pożegnanie?

Każdego dnia, staramy się uniknąć śmierci.
Przestrzegamy zasad ruchu drogowego, praw grawitacji jak i praw obyczajowych, aby bezpiecznie przeżyć dzień. I tak z dnia na dzień stajemy się coraz starsi, ciągle zmierzając ku jednemu. Młodość ma swoje prawa, ale przecież nikt nie obiecał, że to nie będzie jutro!!!

Na pytanie "Czy jesteś gotowy?" - powinien odpowiedzieć sobie każdy człowiek, bez względu na rasę, kolor skóry czy przekonania religijne. Pytaniem tym, stawiamy wyzwanie w odnalezieniu sensu życia i umierania, bo bynajmniej - nie jest to pytanie retoryczne.

Bycie gotowym na ostatnie pożegnanie to Pokój z Bogiem jaki daje przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego serca jako Pana i Zbawiciela. „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony".

Życie na ziemi trwa 70, jak sił starczy 80 lat - a WIECZNOŚĆ - to po prostu WIECZNOŚĆ w Bożej obecności.
Bożym planem jest aby każdy osiągnął zbawienie.

Bóg jest dobrym Bogiem, który nie ma nic wspólnego ze złem, chorobą, ubóstwem czy przedwczesną śmiercią.

Zło nie istnieje, albo też raczej nie występuje jako zjawisko samo w sobie. Zło jest po prostu brakiem Boga. Jest jak ciemność i zimno, występuje jako słowo stworzone przez człowieka dla określenia braku Boga. Bóg nie stworzył zła. Zło pojawia się w momencie, kiedy człowiek nie ma Boga w sercu. Zło jest jak zimno, które jest skutkiem braku ciepła i jak ciemność, która jest wynikiem braku światła.
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz rozmowy oto kontakt do Nas:

Jacek 697-242-081 lub Andrzej 665-036-162