Informacje

Agencja jest autonomiczną jednostką, której celem jest produkcja programów audio i video do głoszenia Ewangelii i do budowania Kościołów Chrześcijańskich.